Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostravská univerzita

Ostravská univerzita

Ulice: Dvořákova 138/7

Město: Ostrava

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Epidemiologie infekčních a neinfekčních onemocnění - otázky ke SZZk

Otázky ke státním závěrečným zkouškám se zabývají epidemiologií infekčních a neinfekčních onemocnění. Uvádějí význam oboru epidemiologie, věnují se je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

14x

Přínos standardů kvality pro uživatele azylových domů - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá standardy kvality sociálních služeb v zařízeních pomáhajícím bezdomovcům. První část vymezuje pojem sociální služba a nahlí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

14x

Analýza využití půdy ve vztahu k agroekologickým podmínkám v okrese Kroměříž

Seminární práce obsahuje v první polovině analýzu přírodních poměrů v okrese Kroměříž, kde je rozebrána problematika vymezení okresu, jeho geologickýc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

15x

Schizofrenie

Cílem seminární práce je obecně popsat vznik, příznaky, diagnostiku, léčbu i prognózu schizofrenních poruch a nastínit životní příběh člověka postižen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

15x

Helena Kubátová: Sociologie životního způsobu

Seminární práce zpracovává téma sociologie životního způsobu na základě knihy Heleny Kubátové Sociologie životního způsobu. Ze začátku práce vysvětluj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

16x

Hermann Hesse: Stepní vlk - německy

Seminární práce věnovaná románu Stepní vlk Hermanna Hesseho nejprve seznamuje s životem autora a poté se pouští do analýzy díla. Přibližuje pozadí jeh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

17x

Pedagogická kniha

Vztah otec a syn - jako východiska pro další výchovu, role výchovy obou aktérů ve vztahu. Otcovská role, sny a poselství - sny, naděje a skutečnost o ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

17x

Jan Skácel: Převozné pro Chárona

Jedná se o podrobnou analýzu básně Převozné pro Chárona od Jana Skácela. Text nejprve charakterizuje dobu a společenskou náladu, ve které text vznikl.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

17x

Esoterika - Šamanismus

Práce se věnuje problematice esoterismu. Charakterizován je také šamanismus, dále je popsán rituál zasvěcení, šamanská botanika, hudba a tanec nebo ja... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

18x

„Reklama bez papírů“ - ekologický projekt

Cílem tohoto projektu je přispět ke zlepšení adresnosti a kvality reklamy, což v důsledcích může přinést snížení množství papírových tištěných reklam ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

19x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [20]