Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostravská univerzita

Ostravská univerzita

Ulice: Dvořákova 138/7

Město: Ostrava

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Lexikologie - německy

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

8x

Ludgeřovice

Práce stručným způsobem popisuje lokalitu slezského Hlučínska - obec Ludgeřovice. Specificky se zaměřuje na specifické etnické složení obyvatel (němec... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

44x

Machiavelli

Práce obsahuje filozofickou úvahu na téma Niccoló Machiavelli a jeho dílo Vladař. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

130x

Management a marketing v neziskovém sektoru

Práce obsahuje detailně zpracované téma management a marketing v neziskovém sektoru. Nejprve charakterizuje obecné pojmy a vývoj managementu a jeho st... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Marketing

1x

Matriční úřady

Práce se zabývá funkcí, činností a organizací matričních úřadů. Popisuje historický vývoj matrik na území České republiky od jejích počátků, které sah... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

9x

Mé sociální prostředí - esej

Práce popisuje sociální prostředí konkrétní osoby, autora práce. Nejprve je nastíněna situace z pohledu teoretického základu a posleéze se autor dostá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

473x

Mimoprodukční funkce krajiny se zaměřením na oblast Černé Ostravice

Práce teoreticky osvětluje problematiku mimoprodukčních funkcí krajiny, které často v přírodě příliš nevnímáme a jsou stejně důležité jako produkční f... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

2x

Minerály – baryt, cinabarit, mastek, azbest a magnezit

Práce se zaobírá charakteristikou pěti minerálů - baryt, cinabarit, mastek, azbest a magnezit. Snaží se stručně popsat jejich vlastnosti, výskyt a vy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

67x

Modální logika a Leibniz

práce pojednává o „modálních“ počtech, tedy axiom nutného a nezbytného, jejich významu a zacházení s nimi. práce operuje s pojmy jako Peano-Russellova... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

214x

Model ze svařovacího drátu - kostka

Tato práce se zabývá modelem kostky ze svařovacího drátu. V jednotlivých krocích popisuje výrobu krychle o délce strany 6 cm. Práce je využitelná pro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

447x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [20]