Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z literatury

Maturitní otázky literatura

Na našich stránkách naleznete vypracovaná maturitní témata z literatury, která Vám budou dobrou inspirací pro Vaši tvorbu a přípravu.

Název Goodness Staženo

Klasicismus a osvícenství - maturitní otázka

Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z literatury. Uvádí stručnou charakteristiku klasicismu, věnuje se architektuře, a poté literatuře v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Renesance a humanismus v české a světové literatuře - maturitní otázka

Maturitní otázka uvádí téma renesance a humanismus v literatuře. Text heslovitě seznamuje s významnými spisovateli Itálie, Francie, Španělska a Anglie... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Baroko v literatuře - maturitní otázka

Maturitní otázka heslovitě představuje španělskou, italskou, anglickou a německou barokní literaturu. Zmiňuje významné představitele a jejich díla. Te... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

České národní obrození a divadlo - maturitní otázka

Maturitní otázka heslovitě popisuje klasicismus. Zmiňuje život a dílo Pierra Corneille, Jena Racina, Moliéra a Carla Goldoniho. Z doby osvícenství je ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Dílo Karla Čapka - maturitní otázka 23/43

Vypracovaná maturitní otázka do češtiny se zabývá dílem Karla Čapka. Po stručném uvedení biografických údajů spisovatele se věnuje jednotlivým okruhům... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Národní obrození a jeho význam pro další kulturní vývoj - maturitní otázka 10/24

Tato maturitní otázka představuje Národní obrození a jeho význam pro jeho další kulturní vývoj z pohledu jednotlivých fází, ale i autorů, kteří se pod... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Generace roku 1848 - maturitní otázka 14/24

Práce popisuje hlavní znaky českého realismu a věnuje se životu a dílu Karla Havlíčka Borovského a Boženy Němcové. Předchozí maturitní otázku naleznet... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Hledání a zápasy současné české prózy, poezie a dramatu - maturitní otázka 3/3

Práce uvádí formou výpisků charakteristiku dané doby a poté se věnuje výčtu oficiální, samizdatové a exilové literatury a literatury po roce 1989. U k... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Úsilí o nápravu společnosti v dílech doby husitské, osobnost Jana Husa a význam Jednoty bratrské - maturitní otázka 3/7

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z literatury, která představuje období mistra Jana Husa, jeho předchůdců a následovníků. Jednotlivé události ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Literatura českého baroka, klasicismus, preromantismus v literatuře evropské - maturitní otázka 11/17

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z literatury, která představuje českou tvorbu na poli Evropy od 17. po polovinu 19. století. Předchozí maturit... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [102]