Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 534 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2718 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Seminárky/referáty z literatury

Seminární práce literatura

Na našich stránkách se můžete inspirovat, jak psát referáty z literatury. Najdete zde mnoho povedených prací. Vaše vypracovaná seminární práce z literatury pak bude jistě bohatší a kvalitnější.

Název Goodness Staženo

Alois Jirásek a Zikmund Winter

Práce seznamuje s životem a tvorbou Aloise Jiráska a Zikmunda Wintra a popisuje děj jejich významných děl.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury


315x

Americké drama - anglicky

Text v poznámkách představuje některé nejvýznamnější americké dramatiky spolu s popisem jejich života, stylu práce nebo i některých děl.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

9x

Anna Kareninová a Ema Bovaryová - charakteristika lit. postav

Práce porovnává charakteristiku těchto dvou významných literárních postav. Stručně nastiňuje děj a náměty ke knihám.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

1070x

Antická literatura

Tato práce obsahuje charakteristiku antické literatury, rozděluje ji do dvou hlavních odvětví -Řecká a Římská literatura. Řecká i Římská literatura js... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury


134x

Antika a česká literatura

Cílem této práce je shrnout a zhodnotit vliv antických tradic na českou středověkou literaturu. Jako první autor vyzdvihuje úlohu latinského jazyka, p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

8x

Arnošt Lustig - život a dílo

Tato práce se zabývá životem a dílem Arnošta Lustiga. Mimo životopisu také jmenuje nejvýznamnější díla, která publikoval. Tyto publikace charakterizuj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

32x

Arthur Conan Doyle - život a dílo

Stručný referát představuje velmi bohatý život spisovatele sira Arthura Conana Doyla. Seznamuje hlavně se stěžejními charaktery jeho díla. Obsahuje vý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

114x

Bajka - německy

Práce charakterizuje bajku a uvádí její typické znaky. Krátce se zmiňuje o světových a českých bajkářích či autorech, v jejichž tvorbě se nachází prvk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

140x

Bajka a její celkový vývoj

Práce sloužící k získání zápočtu ze starší české literatury. A práce obsahuje vývoj bajky od antiky po současnost spolu s příklady autorů píšících baj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

21x

Barokní literatura v Německu - německy

Text v barevně členěných heslech seznamuje s literární tvorbou v Německu za doby baroka. Krátce charakterizuje baroko a poté se již věnuje výčtu lyric... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

100x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [22]