Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Zápisky z literatury

Zápisky literatura

Na těchto stránkách naleznete z předmětu literatura zápisky i vysvětlené pojmy z literatury.

Název Goodness Staženo

Židovští autoři ve světě

Popis židovských autorů ve světě. Ernesto Sábato Dožil se téměř 100 let (†2011). Oblíbená forma: esej- touha po filozofickém vzhledu. Vystudoval jader... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

28x

Žánry a struktura literárního díla

Formou stručných odrážek se práce zabývá druhy literárních žánrů a celkově strukturou literárního díla. Věnuje se detailně jednotlivým epickým, lyrick... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

8x

Vývojové tendence nejstarší české literatury.

Vývojové tendence nejstarší české literatury - písemnictví staroslověnské, zápas mezi staroslověnštinou a latinou, latina.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

245x

Vývoj středověkých literatur a antická literatura

Práce charakterizuje a časově zařazuje jednotlivé literatury. Věnuje se jejich nejdůležitějším znakům a jmenuje nejznámější díla a autory (pokud jsou ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

4x

Vývoj české poezie v 1. polovině 20. století

Práce formou výpisků shrnuje vývoj české poezie a ukazuje jak válka ovlivnila poezii a utváření spolků dané doby. Věnuje se charakteristice jednotlivý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

5x

Vitalismus, civilismus, futurismus, Buřiči/ struktura literárního díla

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

14x

Úvod do teorie literatury

Práce definuje literární vědu, představuje literární žánry a uvádí jejich dělení. Dále se zabývá strukturou literárního díla, všímá se jeho tematické,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

2x

Úvod do české literatury v době baroka

Zápisky jsou stručným úvodem do českého písemnictví v období baroka. Představují několik autorů oficiální katolické a exulantské protestantské literat... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

193x

Ústní lidová slovesnost

Práce se stručně zabývá ústní lidovou slovesností. Charakterizuje ji, uvádí její rysy i nejčastější témata. Všímá si jednotlivých druhů a žánrů ústní ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

12x

Teorie literatury - zápisky z literatury 1/4

Práce obsahuje podrobné a přehledné zápisky z hodin literatury na téma Teorie literatury. Zabývají se strukturou literárního díla, literárními útvary ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

227x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [17]