Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Ulice: T. G. Masaryka 14

Město: Mladá Boleslav

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Michal Viewegh: Báječná léta pod psa - literární rozbor

Práce slouží jako podrobný literární rozbor k maturitě z českého jazyka. Na třech stranách textu je shrnut stručný děj, jsou popsány postavy díla. Au... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století


1985x

Osobní finance

Tato maturitní otázka se zaměřuje na osobní finance, detailně se zabývá rozpočtem domácnosti, popisuje osobní aktiva a pasiva. Zaměřuje se také na inv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

403x

Peněžní trh

Tato maturitní otázka se zaměřuje na peněžní trh, který je součástí finančního trhu. Detailně popisuje jednotlivé nástroje peněžního trhu. Práce také ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


281x

Bankovnictví

Tato maturitní otázka se zaměřuje na bankovnictví. Detailně popisuje funkci České národní banky, zaměřuje se na obchodní banky a jejich operace. Součá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

279x

Foreign Trade

Maturitní otázka z angličtiny pro Obchodní akademie na téma Foreign Trade. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


212x

Život podniku

Tato maturitní otázka se zaměřuje na život podniku. Popisuje čtyři etapy života podniku a podrobně je rozebírá. Součástí práce je také stručný přehled... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

188x

Pojišťovnictví

Tato maturitní otázka se zaměřuje na pojišťovnictví. Zabývá se předmětem činnosti pojišťoven, pojistnou smlouvou, rozebírá jednotlivé druhy pojištění ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

185x

Majetková struktura podniku

Tato maturitní otázka se zaměřuje na majetkovou strukturu firmy. Podrobně popisuje dlouhodobý a oběžný majetek. Součástí práce je také část věnovaná p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

183x

Zásoby

Práce se zaměřuje na téma zásoby z účetnictví. Popisuje, jak se dělí zásoby a uvádí i příklady. Dále vysvětluje, kdy a čím se zásoby oceňují, metody ú... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

182x

Zásobování (logistika)

Tato maturitní otázka se zaměřuje na zásobování podniku. Detailně popisuje proces zásobovacích činností - od plánování, pořizování, po skladování a ev... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

171x
1  2  3  4  »