Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 481 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2703 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ulice: Pasteurova 3544/1

Město: Ústí nad Labem

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Rytmická rozcvička

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

1247x

Protahovací cvičení bez náčiní

Tato práce se zabývá protahovacími cviky bez náčiní. Popisuje 12 protahovacích cviků na protažení celého těla. Uvádí, kolikrát je nutné cvičení opakov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

918x

Základní gymnastika - struktura hodiny II.

Práce představuje základní gymnastické cviky bez použití náčiní, které se zaměřují na procvičení pohyblivosti a zlepšení kondice.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

751x

Atletika - struktura hodina I.

V práci je popsán průběh hodiny tělesné výchovy a co by se během hodiny mělo udělat, aby nedošlo k poškození svalů a pohybového ústrojí jako takového,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

669x

Psychologie a její význam pro učitele

Vypracovaná otázka ke SZZk seznamuje s disciplínou psychologie a objasňuje význam jejích poznatků pro práci učitele. Druhá část popisuje systém pedago... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Psychologie


629x

E-learning jako nástroj efektivnosti ve vzdělávání - bakalářská práce

Práce se podrobně zabývá e-learningem jako nástrojem efektivnosti ve vzdělávání. První část práce se věnuje jeho pojetí, formám, přínosům, výhodám a n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

496x

Návrh odlitku příruby

Seminární práce předkládá návrh odlitku příruby. Je navržen materiál a rovněž formy a modely. Nechybí ani výpočty vtokové soustavy a technologický pos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

484x

Historický přehled péče o osoby s poruchami komunikačních schopností.

Práce podává základní přehled o vědcích, kteří se zabývali studiem a péčí o osoby s poruchami komunikačních schopností v naší zemi. Jednalo se o tyto ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

388x

Běh přes překážky - struktura hodiny III.

V práci je popsána struktura hodiny, jejíž hlavní důraz je kladen na možnosti rozcvičení před a po běhu přes překážky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

355x

Didaktika gymnastiky - hrazda

Jedná se o popis vedení hodiny gymnastiky se cvičebním návodem.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

312x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [12]