Logo Čtenářský-deník.cz

 • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
 • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Podmínky registrace

Podmínky registrace a zasílání prací

 

Registrovaný uživatel (dále jen "uživatel") a provozovatel portálu Seminárky.cz a Čtenářský-deník.cz AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o., IČ: 24767905, místem podnikání Dukelských hrdinů 21, 17000 Praha 7 (dále jen "poskytovatel")

Podmínky registrace a zasílání prací představují smluvní ujednání, jehož odsouhlasením se uživatel zavazuje dodržovat povinnosti v něm stanovené.

I.

Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel má právo na přístup do svého uživatelského účtu.
 2. Uživatel obdrží za stažení své práce body (dále jen kredity) podle aktuálně platného Ceníku odměn a zvoleného způsobu stažení koncovým uživatelem.
 3. Uživatel má právo stahovat práce ostatních uživatelů za obdržené kredity. Cena práce v kreditech je uvedena u každé jednotlivé práce.
 4. Uživatel má právo směnit nabyté kredity za finanční obnos dle aktuálního převodního poměru a v aktuálně nabízených částkách.
 5. Uživatel má právo komunikovat s ostatními uživateli.
 6. Uživatel má právo na připsání registračního bonusu. Je připsán při prvním přihlášení, které uživatel provede po uplynutí 24 hodin od vytvoření účtu. Jeho hodnota je uvedena v ceníku odměn
 7. Uživatel má právo na připsání odměny za přihlášení. Odměna se připisuje uživateli na účet maximálně jednou denně. Jeho hodnota je uvedena v ceníku odměn.
 8. Uživatel má právo na připsání odměny za užití novinkového kódu obsaženého v newsletteru zasílaném provozovatelem.
 9. Uživatel má právo zasílat do databáze poskytovatele nové práce v souladu se Všeobecnými podmínkami licenční smlouvy.
 10. Uživatel má právo zaslat maximálně 5 prací za 24 hodin ze všech svých účtů. Pokud počet prací překročí tuto hranici, vyhrazuje si poskytovatel právo delší lhůty pro zveřejnění prací dle článku III. bod 5 Všeobecných podmínek licenční smlouvy.
 11. Uživatel souhlasí se zásadami zpracování osobních údajů.

II.

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel umožní uživateli vkládat nové práce do databáze serveru v souladu se Všeobecnými podmínkami licenční smlouvy.
 2. Poskytovatel umožní uživateli stahovat práce jiných autorů za kredity.
 3. Poskytovatel umožní uživateli směnu získaných kreditů za finanční obnos prostřednictvím bezhotovostní platby. Splatnost finanční částky je nejpozději do 30 dní po odeslání žádosti o směnu. Poskytovatel si vyhrazuje právo delší lhůty splatnosti. Peníze jsou odesílány jen na bankovní účty vedené na území České a Slovenské republiky. Vyplacení částky nelze vymáhat právní cestou ani nelze požadovat alternativní plnění v hotovosti.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo s okamžitou platností ukončit s uživatelem smluvní vztah, zrušit jeho uživatelský účet a vyřadit jeho práce z databáze pokud:
  • 4.1. Uživatel poruší své povinnosti.
  • 4.2. Využívá komunikační kanál mezi uživateli ke své reklamě, rozesílání hromadných nevyžádaných zpráv.
  • 4.3. Uživatelský účet slouží k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti či činnosti, která je v rozporu s dobrými mravy.
  • 4.4. Uživatelský účet byl vytvořen tak, že zvolená přezdívka nemá souvislost se jménem Uživatele služby a budí dojem, že Uživatelem je jiný v rámci celosvětové počítačové sítě internet obecně známý Uživatel, nebo jiná obecně známá fyzická a právnická osoba.
 5. Poskytovatel má právo odebrat uživateli kredity získané v rozporu s Podmínkami registrace a zasílání prací, nebo jinak neoprávněně (např. nepovoleným vniknutím do databáze). Kredity lze odebrat i zpětně.
 6. Poskytovatel omezuje platnost kreditů získaných do 30. 06. 2011 (včetně) na jeden rok, do 30. 6. 2012. Poté, dne 1.7.2012, ztratí platnost.
 7. Poskytovatel má právo nepřijmout, nebo zpětně odstranit z databáze práce, které porušují autorský zákon.
 8. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, opoždění či nesprávné doručení oznámení, zasílaných prostřednictvím e-mailu, pošty, vzkazu či jiným způsobem.
 9. Poskytovatel neodpovídá za neobdržení finančního obnosu zaslaného bankovním převodem z důvodu chybného uvedení čísla účtu uživatelem.

III.

Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel bere na vědomí, že zřízením uživatelského účtu v rámci Serveru Seminárky.cz má právo využívat veškeré výše zmíněné služby a výhody z registrace vyplývající.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Smluvního ujednání, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.

 

V Praze dne 1. 07. 2011 s úpravou zásad zpracování osobních údajů (bod I. 11) 26. 5. 2018

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o., IČ: 24767905, místem podnikání Dukelských hrdinů 21, 17000 Praha 7, provozovatel portálu Seminárky.cz a Čtenářský-deník.cz