Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Podmínky stahování

Podmínky stahování prací

 

Tyto podmínky stanovují práva a povinnosti uživatelů stahujících práce (dále jen „uživatel“) z portálů Seminarky.cz a Ctenarsky-denik.cz.

Provozovatel portálů Seminárky.cz a Čtenářský-deník.cz (dále jen „provozovatel“) prohlašuje, že portály jsou vytvořeny a provozovány v dobré víře a v duchu dobrých obchodních mravů a nemají v úmyslu někoho poškodit nebo mu způsobit újmu. Provozovatel nemůže zároveň garantovat, že veškeré zveřejněné práce byly poskytnuty skutečným autorem práce nebo že práce není k dispozici ke stažení na jiné webové stránce. Provozovatel neodpovídá za správnost prací a jejich obsah.

Cena za stažení práce je cenou za služby poskytované provozovatelem. Nevztahuje se jakýmkoliv způsobem k samotné práci. Aktuální přehled cen je k dispozici v ceníku stahování.

Stažením práce uživatel souhlasí, že materiál bude využívat výhradně pro osobní účely. Pokud bude materiál podkladem pro další práci, uživatel v ní vždy uvede tento zdroj, případně přesnou citaci s odkazem na tento zdroj. Tato citace se řídí ISO 690 a 690-2.

Popis práce sestávající z charakteristiky, obsahu, poznámky, hodnocení a informací o vlastnostech, který provozovatel doplňuje v rámci autorizace dle Všeobecných podmínek licenční smlouvy, je pouze orientační. Uživatel má u placených prací k dispozici úryvek textu, případně může před stažením práce poslat dotaz provozovateli. Uživatel bere na vědomí, že náhrada či reklamace stažené práce v případě, že neodpovídá jakékoli části popisu, není možná.

Provozovatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, opoždění či nesprávné doručení u potvrzující SMS či e-mailové zprávy způsobené nesprávným zadáním, nastavením, technickými problémy na straně uživatele nebo vyšší mocí.

Uživatel souhlasí s využitím osobních údajů pro marketingové potřeby provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.

Provedením mobilní platby, odesláním SMS v patřičném tvaru, platbou kartou, pomocí služby PaySec nebo provedením převodu z účtu uživatel souhlasí s těmito podmínkami.

 

V Praze dne 1. 7. 2011