Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 575 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2744 prací zdarma.

Poradíme vám

Životopis: Jan Amos Komenský

Díla spisovatele: Jan Amos Komenský

Název Goodness Staženo

Jan Amos Komenský

Práce charakterizuje jednotlivá období života Jana Amose Komenského. Popisuje dobovou situaci, události, které tvorbu ovlivňovaly a podle období zařaz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

460x

Jan Amos Komenský

Práce obsahuje krátký medailonek Jana Amose Komenského.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů


124x

Jan Amos Komenský - život a dílo

Práce obsahuje velmi stručný životopis "Učitele národů", dále periodizuje Komenského tvorbu, uvádí příklady a odvozuje hlavní myšlenky jeho díla jako ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

1130x

Jan Ámos Komenský - život a dílo

Práce představuje jednoho z nejvýznamnějších českých učitelů, Jana Ámose Komenského. Stručně se zabývá jeho životem a blíže se zaměřuje na charakteris... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

20x

Jan Amos Komenský - životopis a dílo

Komenský - dětství, studie, ukrývání, jeho ženy, ztráta vlasti, pobyt v Amsterodamu, nemoci. Dílo - filozofické myšlení, Labyrint světa a ráj srdce (v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

31x

Jan Amos Komenský - životopis a dílo

Život Jana Amose Komenského - dětství, studium, správcování bratrské koleje, pobyt ve Fulneku, dopad Bílé Hory na jeho profesní dráhu, pobyt a práce v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

95x

Jan Amos Komenský, životopis a dílo

Práce se zabývá významnou osobností českých dějin – Janem Amosem Komenským. První část pojednává o jeho životě. Dále se autor věnuje Komenského dílům.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

588x