Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Aischylos: Oresteia

Aischylos: OresteiaKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Aischylos

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaný zápis do čtenářského deníku seznamuje s obsahem Aischylova dramatu Oresteia.

Obsah

1.
Aischylos: Oresteia

Úryvek

"Oresteia
Aischylos

Agamemnon se vrací z výpravy proti Troji do svého domova v Argu. Jeho choť Klytaimnestra se z mužova návratu příliš neraduje. Vítá jej sice, ale jen na oko, neboť už před tím umluvila se svými pomocníky jeho smrt, jsouc rozhněvána, že Agamemnon před výpravou obětoval dceru Ifigenii božstvu, aby se výprava zdařila. Věštkyně Kasandra, již přivedl Agamemnon s sebou jako válečnou kořist, tuší královu smrt, ale proti jejím osnovatelům je bezmocná. Agamemnon je v lázni ubit sekyrou. Také Kassandru stihne smrt. Klytaimnestra pak odevzdává vládu Aigistheovi, svému milenci, jehož lid nenávidí.
Orestes, Agamemnonův syn, jenž je vychováván se svým přítelem Pyladem ve Fokidě, aby se stal mstitelem vrahů svého otce, spěchá domů v touze otcovu smrt pomstít. U otcova hrobu se setká se svou sestrou Elektrou, již sem s obětními dary poslala Klytaimnestra, aby usmířila své těžké provinění. Orestes zabije Aigisthea a pak, protože tak zněl rozkaz boha Apollona, také svou matku, ač se zprvu rozkazu vzpíral. Po činu propadá liticím. Erinye, zosobněné svědomí, jej ženou z domova do ciziny. Orestes hledá osvobození od Erinyí v chrámě v Delfách, kde chce usmířit svou vinu.
Kněžka, jež otvírá chrám, se zděsí, když spatří před chrámem Oresta, kolem něhož leží ošklivé Erinye. Apollon jej posílá do Athén, aby tam hledal pomocí před soudem bohyně Athény, nejvyšší to moudrosti. Klytaimnestra štve však Erinye za Orestem. Orestes hledá tedy v Athénách jako prosebník pomoci u sochy bohyně Athény, Erinye jej ale pronásledují i tam. Bohyně Athéna způsobí, že se věc Orestova dostane před nejvyšší sbor soudcovský, jenž má rozhodnout, ke komu z rodičů měl větší povinnosti. Rozhodnutím Pallas Athény se stane, že dojde k rovnosti hlasů, a Orestes je ze zavraždění své matky osvobozen. Erinye, které se promění od té doby v Eumenidy, bohyně laskavé, přijímají výrok soudu. Jsou tak konečně usmířeny viny, jež jako těžký osud ležely nad rodem Tantala, praotce Orestova."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511faa873c37b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Aischylos_Oresteia.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse