Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Aischylos: Peršané

Aischylos: Peršané


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Aischylos

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce rozebírá jednu z historických her řeckého dramatika Aischyla. V úvodu je stručný autorův životopis, poté je práce zaměřena na obsah hry.

Obsah

1.
Životopis Aischyla
2.
Děj hry

Úryvek

"Hra je napsaná velice zajímavě,protože (v té době) Řeckému divákovi nabízí pohled na druhou stranu,k nepříteli který právě prohrál válku a přišel o všechno co měl. Hra začíná rozhovorem tří starců,který byli pověřeny králem k správě státu po dobu jeho nepřítomnosti. Starci uvedou diváka do děje. Naznačí nejistotu situace ve které se jejich stát nachází. Po dokonalém nastíněni, přichází na scénu královna matka Atossa,matka krále Xerxése, který vedl obrovské Perské vojsko do války s cílem dobít Atény.Atossa vypráví starcům o svém sně, ve kterém „Sokol rozdrásá orlí hlavu“. Mluví o obavách o svého syna a o osud státu, který za života jejího manžela rozkvétal a bohatnul. Prosí stařce o pomoc s vyložením snu. Ti ji jenom požádají aby šla prosit bohy o náklonnost. V tom přichází posel. Vysílený a zničený hrůzami které zažil,informuje o situaci. Vypráví o tom jak bylo jejich neporazitelné vojsko poraženo a rozdrceno.Oznámí,že skoro všichni jsou mrtví.Objasní,že král hnal svoje vojsko nerozvážně do boje a že i to způsobilo zkázu.Ale král Xerxes,jako jeden z mála přežil.Poté posel odchází spolu s královnou matkou,která jde učinit obětní rituál za zemřelé a jde prosit bohy o přízeň.Na scéně zůstávají starci,který prosí slavného krále Dareie,aby se jim zjevil a pomohl,co v těžké situaci dělat.Dareus řekne,že se naplnilo proroctví boha Zeuse,že osud se nemusel naplnit tak brzo,ale že jeho syn Xerxes rozzlobil bohy.Ať už nikdo neukojuje svou touhu po cizích věcech a jedině tak bude klid.Atosse přikáže,ať svého syna vlídně příjme a dá mu důstojné šaty,protože z jeho starých zůstali jen zbytky,ale spolu s starým šatem se otrhala i jeho pýcha.Právě na tomto místě symbol odpuštění nejviditelnější.Poté přichází na scénu král Xerxes,setkává se ze starci a ty se ho ptají kdo ještě ten děs přežil.Xerxes řekne,že téměř nikdo a že všichni významní muži jsou mrtví."

Poznámka

Práce obsahuje gramatické i věcné chyby. V práci nejsou dobře skloňována cizí jména a chybí interpunkční znaménka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e85e89e2cc4e.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Persane.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse