Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Alberto Moravia: Horalka

Alberto Moravia: Horalka


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Alberto Moravia

Životopisy spisovatele: Alberto Moravia

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká seminárka o knize Horalka. Obsahuje životopis Alberta Moravii (jeho východiska, témata, ke kterým se vracel) a stručnou charakteristiku neorealismu. Následuje popis děje a rozbor díla. Autorka se snažila odhalit vnitřní motivy chování postav a přiložila krátkou ukázku a svůj vlastní názor na knihu.

Obsah

1.
Alberto Moravia – stručně o autorovi
2.
Neorealismus – charakteristika směru
3.
Horalka – popis děje
4.
Rozbor díla
5.
Ukázka z knihy
6.
Můj názor na knihu

Úryvek

"Neorealismus – charakteristika směru
Neorealismus je směr, který vznikl na začátku 20. století. Ovlivnil především literaturu a film. Prosadil se hlavně v Itálii a to po druhé světové válce. Neorealisté jako Moravia se zaměřují na obyčejného člověka v reálných situacích. jde do hloubky jeho psychiky. Děj je hodně popisný. Je zde velmi znatelný kritický postoj k fašismu. Filosofie neorealismu vychází z jakéhosi předpokladu, že lze ztotožnit předmět poznání s poznáním jako takovým, tuto teorii se někdy pokoušeli dotáhnout do opravdových extrémů, takže díla přestávala být srozumitelná. V Itálii, především v 50. letech, kde byl tento myšlenkový směr nejsilnější, tento směr směřoval až k realistickému dokumentu, který měl zobrazit skutečnou situaci, toto byla reakce na italský fašismus a uvědomění si nutnosti morální obrody v Itálii.
Horalka – popis děje
Děj se odehrává na konci druhé světové války. Hlavní postavou je Římská obchodnice Cesira, která zbohatne na černém trhu s potravinami, ale protože má velký strach z bombardování, rozhodně se odejít z Říma na venkov, kde vyrostla. Venkov si velmi idealizuje, nalhává sobě, i své dceři Rosettě, že je to jen na pár dní. Když se dostanou do podhorského městečka Fondi, jsou nuceny nějaký čas žít u rodiny Conccety..."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43fce4d047356.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
A_Moravia_Horalka.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse