Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Alexandr Sergejevič Puškin: Evžen Oněgin

Alexandr Sergejevič Puškin: Evžen OněginKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Alexader Sergejevič Puškin

Životopisy spisovatele: Alexader Sergejevič Puškin

Škola: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace, Břeclav

Charakteristika: Seminární práce seznamuje s obsahem románu Evžen Oněgin. V heslech dílo zařazuje do literárního období, sleduje formu a žánr. Dále vyjmenovává postavy a stručně seznamuje s dějem knihy. Druhá část poté jmenuje významné české a světové autory romantismu a jejich díla a k probíranému románu doplňuje několik zajímavostí.

Obsah

1.
Směr
2.
Druh
3.
Žánr
4.
Forma
5.
Postavy
6.
Děj
7.
Doba a místo děje
8.
Díla autora
9.
Další autoři té doby
9.1.
Český romantismus
9.2.
Anglický romantismus
9.3.
Francouzský romantismus
9.4.
Ruský romantismus
9.5.
Romanismus v USA
9.6.
Romantismus v Polsku
9.7.
Romantismus v Německu
9.8.
Romantismus na Slovensku
10.
Zajímavosti

Úryvek

"Směr: ROMANTISMUS Romantismus je literární směr i životní postoj, jenž nastupuje po osvícenství a racionalismu, tedy na začátku 19. století.
Druh: lyricko-epický
Žánr: román ve verších
Forma: poesie
 8 hlav, ich – forma, chronologicky
 takzvaná Oněginská strofa: 14 8-9slabičných veršů, pravidelný rým
 autor často vstupuje do děje a jako pozorovatel promlouvá ke čtenáři
 postavy se vyvíjí, dlouhé popisy krajiny i dialogy  verše jsou v různých schématech, nejčastěji abab, ale i volné
Postavy&Povahy:
Evžen Oněgin - připadá si na světě zbytečný = bez cílů; cynik, znuděný, lehkovážný
Taťána - protiklad Evžena Oněgina, plná citů; naivní, skromná, romantická
Olga Larinová - sestra Taťány, skoro žena Lenského; veselá
Lenský - přítel Oněgina; snílek, básník
Gremin – kníže a manžel Taťány Děj: E. Oněgin na začátku knihy zdědí po strýci dost peněz. Odjíždí do Petrohradu a tam vede hýřivý život, po čase je ale dostatkem všeho znuděn a odjíždí na zděděné panství na vesnici. Seznámí se s Vladimirem Lenským a z těchto odlišných bytostí se stanou přátelé. Vladimir se Eugenovi svěří se svou velkou láskou. Je jí Olga Larina. Jejich vztah má kořeny už v dětství a všichni od něj očekávají svatbu. Pravým opakem veselé a lehkovážné Olgy je její starší sestra Táňa. Svou duši utápí v románech s ušlechtilými hrdiny, a stejně tak ušlechtile se Táňa zamiluje do Oněgina. Nevydrží už své napětí a všechny své myšlenky a city vkládá do dopisu, který napíše Oněginovi. Eugen její láskou pohrdne a v zahradě jí šlechetně sdělí svůj negativní postoj. Od té doby je Táňa čím dál tím zničenější a nešťastnější. Asi půl roku poté se Táně zdá sen, ve kterém ji během strašné vánice medvěd nažene do chaty, kde potkává Oněgina jako krále zvířecích stvůr. Oněgin ji objímá, když vstoupí Olga s Lenským a Eugen Lenského zabije. Lenský pozve Oněgina na oslavu Tánina svátku. Tam však Olga koketuje s Oněginem, přítelem svého snoubence. Ten je hluboce raněn, uražen a zklamán. Vyzývá Oněgina na souboj, ve kterém ho Eugen zastřelí. Po čase Olga přestane truchlit nad mrtvým snoubencem a vdává se, ale starší Táňa stále zůstává sama. Za podpory rodiny musí odjet do Moskvy, kde jí shánějí vhodného manžela. Mezitím Oněgin cestuje po celém Rusku, snaží se najít smysl života. Když se po 3 letech s neúspěchem vrací do Moskvy, potkává tam Táňu jako manželku významného knížete. Pochopí, co ztratil, když ji tenkrát odmítnul a zamiluje se do ní. Snaží se ji získat zpět, tentokrát zase píše vyznání citů jí, snaží se jí přiblížit a získat odpověď. Když se mu to podaří, zjišťuje, že Táňa ho stále miluje, ale nemůže opustit svého manžela a ztratit tak vlastní hrdost. Tím, že ztratí naději na Táninu lásku, ztratí Oněgin i smysl života. zkrátka: Znechucení zbytečností, problémy lásky, pohrdání společností, které je důsledkem Oněginovy ztracenosti, jeho vysoká očekávání."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50eeffd54b0b8.zip (337 kB)
Nezabalený formát:
A_S_Puskin_Evzen_Onegin.pdf (361 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse