Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Anotine de Saint-Exupéry: Malý princ

Anotine de Saint-Exupéry: Malý princ


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Antoine de Saint-Exupéry

Životopisy spisovatele: Antoine de Saint-Exupéry

Škola: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, Chomutov

Charakteristika: Rozbor Malého prince k maturitě přibližuje nejprve život autora a dílo zasazuje do literárněhistorického kontextu. Dále se zabývá jeho formální a obsahovou stránkou.

Obsah

1.
Autor
2.
Literárněhistorický kontext
3.
Další autorova díla
4.
Charakteristika díla
5.
Témata
6.
Forma
7.
Postavy
8.
Děj

Úryvek

"Vybrala jsem si dílo Malý princ. Exupéry byl francouzský prozaik, romanopisec, publicista, letec a propagátor letectví. Působil v 1. Polovině 20. Století, Náměty čerpal ze svých zkušeností pilota. Svět vidí pohledem člověka žijícího v bezprostřední blízkosti ohrožení.Psal převážně humanistické a morálně alegorické příběhy, které jsou prostoupeny filosofickými úvahami, hledajícími smysl života. V nadosobním cíli člověka, který překonává sama sebe. Za 2.světovéválky, do které se Exupéry sám přihlásil, zahynul při průzkumném letu, pravděpodobně nad Středozemním mořem nedaleko Korsiky. Jeho tělo se nikdy nenašlo, pouze vrak letadla.

Patřil do období světové meziválečné literatury, mezi nejčastější téma patřil obraz 1. Světové války, válečné prožitky, existencionální otázky a jejich řešení. Předpokládá spolupráci se čtenáři - domýšlení, hodnocení.
Mezi další autory patřil př. Romain Rolland- Petr a Lucie, Jan Kryštof. HenriBarbusse- Oheň

Mezi další díla patří:romány z leteckého prostředí, př. Letec,Kurýr na jih- kde přímočaře používá autobiografické prvky, aniž by tušil že za pár let skončí jako jeho hrdina. dáleNoční let, Země lidí, Válečnýpilot, a Citadela-což je filosofická esej, vydána posmrtně

DÍLO: Malý princ je alegorická filosofická pohádka pro dospělé, která poukazuje na dětství, přátelství a moudrost ale také na nespokojenost nad tehdejší společností – autor využívá mnoha typů lidských vlastností
Hlavní téma:Malý princ přijde na Zemi aby se setkal s autorem aby mu vylíčil příběh životní pouti, ukáže víc-dobré srdce, lásku,
Vedlejší téma:autor vypráví o nepochopení ze strany dospělých, o jejich neinteligenci a o tom, jak to děti mají s dospělými těžké

Literární druh:epika, Lit. Forma- próza, žánr – alegorická filosofická pohádka, na začátku a na konci je psána chronologicky

Kniha byla vydána v roce 1943, věnována svému nejlepšímu příteli Leonu Werthovi, bylapřeložena do více než 180 jazyků, je napsána v ICH formě ale i ER formě, jsou zde prvky fiktivní autobiografie, vypravěč používá spisovný jazyk a umělecké prostředky-personifikaci, metaforu,

POSTAVY:Malý princ-mladý, nevinný, citlivý, hodný, upřímný, rozumný, má rád květinu-stará se o ni,
Autor-dospělý, letec, samotářský a snílek
Princova květina- domýšlivá, marnivá
Král- panovačný, myslí si že je rozumný-potřebuje si dokazovat svou autoritu
Domýšlivec- slyší jen chválu, je samolibý, neskromný
Pijan- nešťastný, osamělý
Byznysmen- zaměstnaný, vážný, zaneprázdněný-nemá čas, nebaví se o hloupostech a je přesný
Lampář- pracovitý, věrný příkazu – nezabýval se jen sebou
Zeměpisec-myslí si, že je nejdůležitější na světě - sobecký
Liška- trochu znuděná, potřebuje přítele
Výhybkář, obchodník- postiženi spěchem a hektickým způsobem života na Zemi, který nemá smysl

DĚJ:Malý princ přichází na naši zemi ze vzdálených vesmírných světů, kde se v africké poušti Sahaře setkal s pilotem, který příběh vypráví a zjevil mu tajemství své podivuhodné životní pouti. Při návštěvě 1.planety se setkává malý princ s králem, který chtěl vládnout všemu. Na 2.planetě potkává domýšlivce, který v každém vidí svého obdivovatele. Na 3. pijana, který pije, protože se stydí za to že pije. Na 4.planetě byznysmen, který myslel že mu patří všechny hvězdy, a tak je pořád přepočítával. Přivlastnil si je, protože nikdy nikoho před ním nenapadlo, že by mohli někomu patřit. 5. planetu obývá lampář který rozsvěcuje a zhasíná lampu každou minutu- jeho planetka je velice rychlá. 6.Zeměpisec-považoval svou vědu za nejdůležitější, pouze zapisoval do knih-místo aby počítal i hory a řeky. 7.Země kde se setkal s hadem, růží a liškou, která se stala jeho přítelkyní-přátelství, lásku k růži, Výhybkář-řekl,že lidé nevědí, proč jezdí sem a tam a tak rychle. obchodníka, který vymýšlí pilulky, díky nimž člověk nepotřebuje pít- spoří čas. letcem, který se stal jeho přítelem. Letec opravil své letadlo a našel s malým princem studnu s vodou. Duše malého prince opustila Zemi díky hadu, který ho uštknul. Malý princ nechal na Zemi své tělo a vrátil se ke své květině."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51544f6917e08.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
A_de_Saint_Exupery_Maly_princ.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse