Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Arthur Rimbaud: Doušek jedu

Arthur Rimbaud: Doušek jedu


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Arthur Rimbaud

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s knihou Doušek jedu francouzského prokletého básníka Arthura Rimbauda. Nejdříve knihu velmi povrchně představuje, poté uvádí informace z básníkova života, včetně výroku Jaroslava Vrchlického o autorovi. V závěru je připojen opis básně Věčnost (Doušek jedu).

Úryvek

"V první části knihy se setkáme s překlady i originály Rimbaudových básní a črt, z nichž jsou asi nejdařilejší překlady českého básníka Vítězslava Nezvala.
Druhá část knihy je tvořena životopisem tohoto slavného francouzského surrealisty, "prokletého básníka" Arthura Rimbauda.
Byl ve svém dětství premiantem třídy a inteligenčně převyšoval svoje vrstevníky. Musel nedobrovolně chodit v naškrobené bílé košili a už to v něm vyvolávalo odpor. Bouřil se proti maloměšťáctví a svůj nesouhlas se světem demonstroval útěky od své matky do Paříže, k drogám a také poezii.
Verše jsou plné zla, smrti a nenávisti.
Jaroslav Vrchlický o něm řekl: "Jeho verše jsou právě tak přeludné a geniální jako jeho život."
Rimbaud utíkal ze špinavých ulic k čisté poezii, ale ani v ní nenacházel to, co hledal."

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49d7d5cfa41a1.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Rimbaud_Dousek_jedu.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse