Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Díla abecedně > neznámý Autor

Díla od autora: neznámý Autor

Název Goodness Staženo

Podkoní a žák

Práce je kusým rozborem satirické básně Podkoní a žák. Je časově zařazena a nechybí rozbor samotné básně. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


2026x

Epos o Gilgamešovi

Práce rozebírá obsahové a formální charakteristiky Eposu o Gilgamešovi. Popisuje jeho kompozici, postavy, děj nebo témata. Věnuje se také jazyku, zach... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Asijská literatura do 20. století

1893x

Bible: Starý zákon

Práce shrnuje vybrané příběhy Starého zákona, jako stvoření světa, Kain a Ábel nebo pomatení jazyků. Součástí je i velmi stručné hodnocení autora text... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

1787x

Nový zákon (Bible)

Práce stručně seznamuje s obsahem jednotlivých částí Nového zákona. V závěru dodává doplňující informace o Novém zákonu a Bibli.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

1101x

Píseň o Cidovi

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

1047x

Legenda o svaté Kateřině

Tento text velmi podrobně seznamuje s obdobím vzniku Legendy o svaté Kateřině. Věnuje se nejen ději, ale i jednotlivým postavám a jazyku díla.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

763x

Bible

Tato práce se věnuje bibli. Nejprve ji velmi stručně charakterizuje, poté popisuje její vznik i význam. Krátce shrnuje její obsah.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

709x

Epos o Gilgamešovi

Práce seznamuje s obsahem díla Epos o Gilgamešovi, které popisuje dobrodružství sumerského krále Gilgameše.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní literatura do 20. století

640x

Píseň o Rolandovi

Práce stručně popisuje děj starofrancouzského hrdinského eposu. Sleduje, jak Ganelon zradí krále Karla, aby se mohl pomstít Rolandovi. Líčí Rolandovo ... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

499x

Epos o Gilgamešovi - slovensky

Tato práce obsahuje velmi podrobný obsah díla, kterým začínají dějiny světové literatury. Jedná se o dílo neznámého autora, ve kterém se urucký král G... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní literatura do 20. století

495x
1  2  3  »