Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Česká literatura do 20. století
Název Goodness Staženo

Božena Němcová: Babička - charakteristika postav

Práce velmi stručně představuje děj a hlavní postavy románu Babička od Boženy Němcové.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

20934x

Karel Hynek Mácha: Máj - rozbor k maturitě

Rozbor Máchova Máje k maturitě v úvodu informuje o životě a dílech autora i jeho současnících. Poté vystihuje literárně-historický kontext skladby, ok... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


9473x

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša - rozbor k maturitě

Rozbor dramatu Maryša bratří Mrštíků k maturitě nejprve seznamuje s životem a díly autorů. Jmenuje rovněž jejich literární současníky a přibližuje lit... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


7397x

Karel Jaromír Erben: Kytice

Práce uvádí velmi stručný obsah pěti vybraných balad z Erbenovy sbírky Kytice.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

5960x

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša

Jedná se o poměrně kvalitně zpracovaný referát představující dílo bratrů Mrštíků - Maryša. Mimo samotných autorů jsou představeny také hlavní postavy ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

5681x

Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně

Tato práce se věnuje dílu Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně. Poměrně podrobně se zabývá samotným dějem příběhu.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

4368x

Jan Neruda: Povídky malostranské

Jedná se o práci, která představuje Povídky malostranské českého významného spisovatele, Jana Nerudy. Mimo základních informací o autorovi díla jsou p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

4313x

Karel Hynek Mácha: Máj

Práce popisuje obsah Máchovy skladby Máj a připojuje ukázky z díla.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

4238x

Karel Jaromír Erben: Kytice - rozbory děl ke státní maturitě 1/8

Příprava ke státní maturitě z českého jazyka poskytuje základní přehled o sbírce básní Kytice Karla Jaromíra Erbena. Text se otevírá autorovým životop... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

3879x

Karel Havlíček Borovský: Král Lávra

Práce seznamuje s dílem Král Lávra od českého spisovatele Karla Havlíčka Borovského. Charakterizuje postavy, popisuje téma básně, dějovou linii, i jaz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

3784x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [46]