Poradíme vám

Bible


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: neznámý Autor

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se velmi stručně věnuje bibli. Nejprve ji v úvodu krátce charakterizuje, poté se věnuje jejímu obsahu. Popisuje jak evangelium podle Matouše, tak Deuteronomium.

Obsah

1.
Úvod
2.
Evangelium podle Matouše
3.
5. kniha Mojžíšova - Deuteronomium

Úryvek

"Evangelium podle Matouše

V tomto evangeliu je hlavní postavou Ježíš a jeho učedníci. Děj se odehrává v době Kristova života - 0-30 našeho letopočtu. Ježíš Kristus žije spolu s Janem Křtitelem střídmě a nežijí velmi pohodlným životem. Lidi soudí spravedlivě a snaží se o nich šířit víru v Boha. Kazatelům Pilátovi a Herodotovi se to nelíbí, kteří, i když proti světcům nic nemají, odsoudí je k smrti. Nejhoršího činu se dopustil Jidáš, který zradil svého pána pro 30 zlatých. Žena kněze Zachariáše Alžběta nemohla dlouho otěhotnět, přesto si dítě velmi přála, stejně jako její sestřenice Marie. Jednoho dne do nich vstoupí duch svatý a ženy najednou otěhotní. Bůh poslal za Zachariášem anděla, který mu oznámí, že jeho žena má mít syna. Zachariáš mu musí dát jedině jméno Jan, protože po něm přijde ještě větší prorok.
Aby Zachariáš nic neřekl, anděl ho umlčel až do porodu jeho syna. Při obřízce se hledalo jméno pro dítě, Alžběta chtěla jméno Jan, což se jejím příbuzným nelíbilo. Požádali proto Zachariáše aby se k tomu také vyjádřil. Na tabulku napsal jméno Jan a řeč se mu opět vrátila. Janovi bylo prorokováno, že přesvědčí mnoho lidí k víře v Boha.
Mezitím římský král Augustus sčítal svůj lid a těhotná Marie s manželem Josefem se stěhovali z Nazaretu do Betléma. Přišli až pozdě v noci a museli přespat v chlévě se zvířaty. Marie ještě tu noc porodila. Anděl ihned tuto novinu oznámil pastýřům,kteří přivítali spasitele. Ježíš vyrostl a svojí zvědavostí a učenlivostí udivil nejednoho kněze. Když mu bylo třicet let, vydal po stopách Jana a cestoval do Jeruzaléma.
Jana znal téměř každý, lidé ho nazvali Janem Křtitelem, protože uměl léčit každou nemoc a všem říkal pravdu. Jeho výtky se nevyhnuly ani králi Herodovi, který ho nechal za dát za drzost do vězení a následně popravit.
K Ježíši Kristovi se potom v Jeruzalémě přidalo mnoho lidí, kteří byli ochotni mu naslouchat jeho podobenství.Jeho dvanáct nejvěrnějších a nejlepších přátel se stalo apoštoly. Ježíš Kristus jim daroval mnoho schopností, jako jsou třeba umět léčit nemoci a vyhánět z hříšných lidí zlé duchy. Na cestě měl Ježíš tří vidění, v nichž se opakovalo stále to samé - ukřižování Krista. Své smrti, která měla jistě přijít, si byl velice dobře vědom. Avšak se nezalekl a do Jeruzaléma šel dál. Lidé, kteří se zde nacházeli byli pohané a víru v boha neuznávali a pohrdali jí. Všemožně se snažili věřících v Boha zbavit. Ježíš Kristus brzy rozpoznal, že se zmýlil v jednom ze svých apoštolů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a3d270373a1.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Bible.doc (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse