Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Bible: Starý zákon

Bible: Starý zákon


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: neznámý Autor

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce shrnuje vybrané příběhy Starého zákona, jako stvoření světa, Kain a Ábel nebo pomatení jazyků. Součástí je i velmi stručné hodnocení autora textu a informace o bibli.

Obsah

1.
Bible
2.
Starý zákon
2.1.
Stvoření
2.2.
Kain a Ábel
2.3.
Noe a jeho archa
2.4.
Babylónská věž
3.
Hodnocení

Úryvek

"Noe a jeho archa
Pokolení Adamovo se rozrůstalo, ale s ním se rozrůstala i bezbožnost a hříšnost. Bůh se proto rozhodl vybít toto zkažené lidstvo i se všemi zvířaty, až na jednoho zbožného člověka, který se jmenoval Noe. Byl vyvolen k záchraně společně s jeho ženou a třemi syny, Šémem, Chámem, Jefetem a s jejich manželkami. Bůh pravil Noemu ,, Sešlu na celou zemi potopu, ty musíš postavit archu z cyprišového dřeva ´´. Noe Boha poslechl, vystavěl loď dlouhou 300 loket, šíře 50 loket a 30 loket vysokou. Lidé se při stavbě Archy Noemovi smáli a divili se proč ji staví. Měla 3 patra, okna i dveře. Do této lodi vzal od každého druhu zvířectva jeden pár. A teprve po nastoupení všech zvířat nastoupil na archu Noe i s celou rodinou. Oblaka se v té chvíli zatáhla a z mraků začalo pršet. Pršelo celých 40 dní a nocí. Když přestalo pršet Noe začal posílat holubici, která se vracela stále zpět. Nakonec někde zůstala a to byl důkaz, že země je zde dobrá a úrodná. Noe se svou ženou, potomky a zvířectvem vystoupil z Archy a začal nový život.

Babylónská věž
Potomci Noeho se po dlouhé době putování usadily na pláni v zemi Šineár. Od dob potopy uběhl již dlouhý čas a tak lidí tu bylo veliké množství. Všichni mluvili stejným jazykem. Vybudovali město z cihel a věž, která měla sloužit k ochraně. Tato věž byla tak vysoká, že se dotýkala skoro nebes. Když toto Bůh spatřil, řekl si: ,,Když lidé dokážou toto, dokážou všeho a mohou se mi vyrovnat´´.A proto udělil lidem trest, zmátl jazyk všem lidem. Jeden druhému nerozuměl, a proto stavba města, pro blábol, byla přerušena. A nedostavěné město dostalo název od popletení ,,blábol´´ Babylón. Lidé opustili Šineár a rozptýlili se po celém světě. Od těch dob se v různých koutech světa mluví rozličnými jazyky."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x478b432c8a0c1.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Bible.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse