Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Bible - kniha Mojžíšova, evangelia podle Lukáše a Matouše

Bible - kniha Mojžíšova, evangelia podle Lukáše a Matouše


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: neznámý Autor

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi osobitým způsobem seznamuje s biblí. Nejdříve ji stručně charakterizuje, poté se věnuje jejímu obsahu. Zabývá se nejen 5. knihou Mojžíšovou a informuje o tom, kdo to byl Job, ale také popisuje evangelium podle Lukáše, i evangelium podle Matouše, zejména 5. kapitolu Kázání na hoře. Analyzuje list Římanům. V závěru je uvedeno osobní hodnocení autorky seminární práce. Každá z kapitol uvádí krátký citát, ke kterému se autorka vyjadřuje.

Obsah

1.
Základní informace
2.
5. kniha Mojžíšova - 5/1-21 + 6/1-9
3.
Job
4.
Evangelium podle Lukáše
5.
Evangelium podle Matouše - kapitola „Kázání na hoře“
6.
Epištola Římanům
7.
Hodnocení

Úryvek

"5. kniha Mojžíšova - 5/1-21 + 6/1-9

V této kapitole Bible je tu Bůh představován v tom nejleším světle. Čtení to bylo poněkud krátké asi dvacet mini řádků. On si totiž nárokuje jejich víru a říká, že právě on je vyvedl jako otroky z Egypta. Je to zvláštní, Bůh taková čistá osoba a dělá takové, dalo by se říci, „obchody“. Dnes „zadarmo ani kuře nehrabe“ a tak se rozhodl, že jim nabídne tuto službu. Věřící musí na základě tohoto dodržovat šest sabatních dní a poslední den, tj. sedmý, musí odpočívat i jejich rodiny, hosté a dobytek jako jejich Hospodin. Jako když byli otroci. Ještě mu přikazuje, aby neudělal žádnou podobiznu a nebral jeho jméno na lehkou váhu.
1) „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.“ (str. 164) Tady Bůh říká, aby oni věřili v něj, protože on je vyvedl z otroctví.
2) „Aby se bál Hospodina, svého boha, a bedlivě dbal na všechna jeho nařízení.“ (str. 165) Strach, ten nás doprovází na každém rohu.

Job

Job bydlel v zemi Uz. Byl věrný Bohu a ten ho za to miloval. Satan je však nenáviděl a dělal spoustu věci proto aby tomu tak nebylo a Job od něj odešel. Bůh pak Satanovi vysvětlil, že mu může dělat všechno zlo na světě, ale zabít ho nesmí. Satan nejdříve Jobovi ukradl dobytek, pak zabil jeho deset dětí a nakonec na Joba poslal strašlivou nemoc. Manželka mu na to odpověděla, že se má zlořečit bohu a zemře. Jenomže on to neudělal. Boha to potěšilo a byl šťastný, že to neudělal. Tak mu navrátil dobytek, děti a zpět ho uzdravil.
1) „Člověk se rozpadá jako něco zetlelého, jako přikrývka rozežraná moly.“ (str. 427) Tak, to mi nepřipadá jako téma konverzace u nedělního oběda. 2) „Nahltal se majetku, ale vyvrátí jej, Bůh mu jej vyžene z břicha.“(str. 431)

Evangelium podle Lukáše

Toto v pořadí třetí evangelium napsal Lukáš, pocházel ze syrské Antiochie. Lukáš evangelium psal zřejmě pro vznešeného Theofila. Je napsané tak, že má i pokračování - Skutky apoštolů. Evangelium silně zdůrazňuje vzkříšení Krista. Lukáš svoje psaní obohatil o řadu vyprávění. Jako prameny jsou zde použity části Markova evangelia. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a3ce870eda5.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Bible_kniha_Mojzisova.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse