Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Čapek, Karel: Krakatit

Čapek, Karel: Krakatit


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Čapek

Životopisy spisovatele: Karel Čapek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velice stručně rozebírá děj románu Karla Čapka Krakatit.

Obsah

1.
Místo děje románu
2.
Hlavní postava
3.
Vlastní děj románu

Úryvek

"Děj tohoto utopického románu se odehrává v Praze, Týnici, Balltinu a v Itálii na hranici reality a snu.
Hlavní postavou je inženýr Prokop, muž, kterému se povede vynalézt velmi účinnou a silnou třaskavinu – krakatit.
Při práci na této třaskavině je Prokop zraněn. Dostává silnou horečku a pomateně bloumá Prahou. Potká dávného přítele a spolužáka Tomše, který se o něj v tuto chvíli postará. Tomeš z Prokopa vymámí vzorec pro výrobu Krakatitu a zmizí.
U Tomšových dveří se objeví neznámá kráska. Předává Prokopovi obálku a prosí jej, aby ji předal Tomšovi. Prokop se vydá do Týnice, kde žije Tomšův otec, lékař, a doufá, že zde Tomše najde. Do Týnice dorazí se zánětem mozkových blan. Zůstává tu několik měsíců. Zahledí se do lékařovy dcery Anči a pomalu se zabydluje, ale jednoho dne objeví v tisku inzerát od neznámého p. Carsona, který ho naléhavě prosí, aby se ohlásil kvůli krakatitu.
Prokop odjíždí zpět do Prahy, kde se setká s Carsonem. Je to ředitel vojenské továrny v Balttinu. Oznamuje Prokopovi, že Tomeš u nich pracoval na výrobě krakatitu. Prokop tedy odjíždí do Balttinu, kde hodlá Tomše najít a přinejmenším mu předat balíček od neznámé dívky.
V Balttinu je uvězněn a nucen k vydání krakatitu všemi možnými prostředky. Jedním z nich je i krásná tatarská princezna Wille, která se ale do Prokopa zamiluje a napomůže mu k útěku do Itálie.
V Itálii potká Daimona, a ten ho uvede do společnosti anarchistů, kteří Tomšovi ukradli trochu krakatitu a chtějí zničit svět. Prokop, Daimon a krásná dívka, pochybné minulosti, která je až nebezpečně podobná krásce, co dala Prokopovi obálku pro Tomše, prchají na Daimonovo sídlo. Odtud Daimon zvláštními vlnami způsobuje výbuchy krakatitu.
Konečně se Prokop dozví, že Tomeš pracuje na výrobě krakatitu v továrně v nedalekých Grottupech, Jde za ním, aby jej varoval, že vlny jsou spuštěny a jakmile vyrobí krakatit, exploduje. Tomeš jej nepřijme ani nedbá výstrah. Z bezpečné dálky je Prokop svědkem ohromné exploze – Tomšovi se nakonec krakatit podařilo vyrobit, ale marně."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x478f8c049c00b.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Karel_Capek_Krakatit.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse