Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů

Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Carlo Goldoni

Životopisy spisovatele: Carlo Goldoni

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o stručný rozbor díla Carla Goldoniho Sluha dvou pánů. Autor uvádí začlenění spisovatele do světového kontextu. Žánrově dílo zařazuje a seznamuje s charakteristikou hlavních postav a s dějem knihy. Součástí textu je i jazykový rozbor a vlastní autorův názor na knihu.

Obsah

1.
Kontext autorovy tvorby
2.
Kontext světové literatury
3.
Jazykový rozbor
4.
Žánr, forma, námět
5.
Děj knihy
6.
Charakteristika postav
7.
Vlastní názor

Úryvek

"O autorovi: (1707-1793)
Zasloužil se o reformu komedie dell´arte, uvedl na scénu propracované charaktery z řad měšťanstva a lidových vrstev

Kontext autorovy tvorby:
• italská komedie v období klasicismu
• Commedia dell´arte – improvizace, masky, nápadité kostýmy
• Později se vzdává improvizace, masek
Další díla: Poprask na laguně, Mirandolina, Hrubiáni, Náměstíčko

Kontext světové literatury:
Klasicismus
• napodobuje formy antického umění
• principy, pevný řád
• cit podřízen rozumu
Další autoři: Moliere (Lakomec, Tartuffe neboli Podvodník), Jean Racine (Faidra), Pierre Corneille (Cid), Jean de la Fontaine (Bajky)

Překladatel: Jaroslav Pokorný

Rok vydání: 2009

Nakladatelství: Artur
Jazyk: spisovný a občasnými nespisovnými výrazy (familie, polívka), zdrobněliny (Silvínek, Klárinka, drahoušek, zeťáček…)
Druh: drama
Žánr: komedie

Forma: próza

Námět: láska, vlastní prospěch

Místo a období děje: Benátky, 18. století


Děj: Do Benátek přijede slečna Beatrice převlečena za svého již mrtvého bratra aby získala peníze od rodiny, s jejíž dcerou se měl bratr oženit a také aby našla svou lásku, která bratra zabila. Přijíždí i se svým sluhou Truffaldinem. Jdou navštívit dům pana Pantalone, jehož dceru si chce Betrice údajně vzít. Klárinka (dcera) je z toho nešťastná, protože již je zasnoubena se Silvíem, synem doktora. Pantalonovi najednou není Silvio vhod a zruší jejich zasnoubení aby si Klárka mohla vzít bohatého pána z Turína."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4cd6b6d5498b6.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Goldoni_Sluha_dvou_panu.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse