Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Charles Dickens: Koleda

Charles Dickens: KoledaKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Charles Dickens

Životopisy spisovatele: Charles Dickens

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Koleda, jehož autorem je Charles Dickens.

Obsah

1.
Charles Dickens: Koleda

Úryvek

"Koleda
Dickens Charles
Pan Scrooge má veliké bohatství, ale je hrozně lakomý. O Štědrém večeru má sen: zjeví se mu duch jeho zemřelého společníka a dává mu naučení, jak má žít. Každému je dáno jisté životní poslání. Kdo je nevyplní za svého života, na toho čeká tento úkol po smrti. Tři duchové mu pak předvádějí jeho život i co ho čeká v budoucnosti. Život dosavadní byl jen plný křivd, které páchal, aby se na škodě bližních obohatit. I nyní lpí na bohatství, a v budoucnosti? Co ho může čekat dobrého za jeho hříšný život? Pan Scrooge najednou po tomto zjevení vidí, jak promarnil svůj život a co ho čeká za jeho lakotu v budoucnosti. Nebylo málo hříchů, kterých se za svůj život dopustil: koledníčka zahnal ode dveří svého bytu, a když byl požádán o příspěvek na vánoční nadílku chudým dětem, nepřispěl ničím. Teď má různá vidění. Vidí, jak jiní jsou šťastni ve vzájemné lásce a pomoci. Jeho chudý písař je milován ženou a dětmi, a ač žije rodina v nedostatku, mají se všichni velice rádi. Vidí, kterak hýří veselím rodina jeho synovce. Byl jí pozván na vánoční oběd, ale odmítl, aby snad nebyl synovci něčím povinen. Synovec přesto na strýce vzpomíná a připíjí na jeho zdraví. Scrooge vidí, jak se lakotou připravuje o radosti života, zatímco se jiní těší z poezie vánočních svátků. Přiveden duchy k tomuto poznání, slibuje jim, že bude od té chvíle jinačí. Když procitne, cítí nezvyklou lehkost a teplo u srdce. Cítí, že by rád udělal něco dobrého. Hned synovcovi poslal dar a před polednem ho navštívil. U oběda se všichni radovali a družně bavili. Svému písaři zvýšil plat, přispěl k vyléčení jeho churavého synka, stal se z něho šlechetný muž. Lidé se mu zprvu smáli, ale Scrooge nedbal. Nejdůležitější přeci bylo, že se mu srdce smálo a radovalo z nového života."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x517d7e2341cff.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Ch_Dickens_Koleda.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse