Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Charles Dickens: Kronika Pickwickova klubu

Charles Dickens: Kronika Pickwickova klubu


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Charles Dickens

Životopisy spisovatele: Charles Dickens

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text dílo nejprve zařazuje a poté poskytuje velmi obecné informace o ději Kroniky Pickwickova klubu od Charlese Dickense.

Úryvek

"Charles Dickens: Kronika Pickwickova klubu
První román (1837) hlavního představitele kritického realismu v anglické literatuře je jedním ze základních děl světové humoristické literatury.

V 57 kapitolách román volně zachycuje příhody, které na svých cestách po Anglii zažili 4 členové Pickwickova klubu- zakadatel klubu, jeho Blahorodí Samuel Pickwick, básník Augustus Snodgrass, sportovec Nathaniel Winkle a milovník Tracy Tuppman, doprovází je rázovitý sluha pana Pickwicka Samuel Weller.V letech 1827-28 podnikli tito pánové celkem 7 cest z Londýna na venkov, aby blíže poznali život a Pickwickovu klubu zasílali hodnověrné zprávy o svých cestách a výzkumech. Dostávají se však do nesnází, neboť nejsou schopni zvládat více či méně běžné situace.
Dobrodružné scény či katastrofické příhody se střídají s kritikou sociální nespravedlnosti a anglického zákonodárství. Ta vrcholí ve Fleetské věznici pro dlužníky, kam se pan Pickwick dostává po nedorozumění se svou domácí. Po jeho návratu se usazuje v novém domově a Pickwickův klub se rozchází."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49acf4c054e45.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Dickens___Kronika_Pickwickova_klubu.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse