Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Charles Dickens: Nadějné vyhlídky

Charles Dickens: Nadějné vyhlídky


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Charles Dickens

Životopisy spisovatele: Charles Dickens

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje známému dílu Charlese Dickense Nadějné vyhlídky. Poměrně podrobně se zabývá dějem příběhu.

Úryvek

"Charles Dickens: Nadějné vyhlídky
Malý Pip je vychováván svou sestrou a jejím manželem dobráckým Joem. Jednoho dne pod tlakem strachu pomůže trestanci uprchlému z nedalekých galejí. Nepřikládá této události žádný větší význam- ostatně trestance znovu chytili-spíš ho zajímá proč ho tajemná a bohatá slečna Havishamová zve do svého domu. Seznamuje se tu s krásnou ale krutou Estellou a okamžitě se do ní hluboce zamiluje. Později přijíždí do Joeovy kovárny londýnský právník Jaggers, který má pro Pipa "nadějné vyhlídky". Sděluje mu, že jeden z jeho klientů ho pověřil Pipovým poručnictvím a dává mu velké jmění. Jedinou podmínkou je, že nikdy nesmí pátrat po svém dobrodinci. To Pipovi ani nevadí - všechno nasvědčuje, že oním dobrodincem je slečna Havishamová a má s ním jakési plány.
Pip se stěhuje do Londýna aby se tu stal pánem. Bydlí se svým přítelem Herbertem a stále touží po Estelle, která ještě více zkrásněla, přesídlila se také do Londýna a motá se kolem ní spousta nápadníků. Její kruté srdce ale Pipa a všechny ostatní odmítá a provdá se za obhroublého, sprostého muže.
Jednou se u něho zjeví záhadný muž, netuší že je to konec jeho růžové budoucnosti. Neboť jeho dobrodinec uvážil, že je vhodný čas, aby se Pipovi zjevil. Jenže to není podle očekávání slečna Havishamová, nýbrž jeho zachráněný trestanec. Přijel do Londýna inkognito pod jménem Provis, neboť byl z Anglie doživotně vyhoštěn. Jeho jediným touhou bylo vychovat si vlastního pána - a to z Pipa, na kterého nikdy nezapomněl. Pip je rozladěn - kouzlo nadějných vyhlídek se rozplynulo, ale pocit viny k Joeovi ho trápí nejvíc.
Ale nejdrásavější a nejhlubší bolest ze všech - že pro trestance, provinilého nevím jakými zločiny, jemuž hrozí nebezpečí, že ho z tohoto bytu, kde právě v zamyšlení sedím, nejspíš odvlečou a pověsí ho u vrat Old Bailey, pro toho, že jsem opustil Joa.
Pip se chce Magwitche co nejdříve zbavit a plánuje útěk do jiné země. V době kdy ho ukrývá před policí začne Magwitche litovat a oblíbí si ho.
Neboť nyní se můj odpor k němu úplně rozplynul a já v tom štvaném, zraněném, spoutaném tvoru, který držel mou ruku ve své, viděl pouze člověka, který zamýšlel být mým dobrodince a který po řadu let s velkou stálostí ke mně choval láskyplné, vděčné a velkodušné city. Viděl jsem v něm pouze člověka mnohem lepšího než jsem dosud byl já vůči Joovi.
Při jejich pokusu o útěku je Magwitch zatčen a po krátkém procesu odsouzen k smrti. Pipovi se sice rozplynou naděje, ale díky svému životnímu zmoudření toto již nevnímá. Jeho touha stát se pánem nepřinesla ovoce - stal se pouze snobským nevděčníkem. Nakonec se setkává s Estellou, která taktéž prozřela, ve zpustlém domě slečny Havishamové."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a6dbe815b6e.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Dickens_Nadej_vyhlidky.doc (61 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse