Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Charles de Coster: Pověst o Úlenspieglovi

Charles de Coster: Pověst o Úlenspieglovi


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Charles de Coster

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text podrobně seznamuje s Pověstí o Úlenspieglovi od Charlese de Costera.

Úryvek

"Charles de Coster: Pověst o Úlenspieglovi
Tato kniha vypráví o chlapci, který je synem uhlíře Klaase a matky Soetkin. U porodu byla , mohli bychom říci bylinářka Kathellin. Té se hned v noci po narození zdál sen o tom jak právě narozený Úlenspiegel bude umět čtyři řemesla a v ten den narozený syn Karla V. Filip jak se stane králem a jakou hrůzovládou bude vládnout. Úlenspiegel se opravdu čtyři řemesla naučil, ale jen náhodou (např. jednou přijel do města malíř a vzal si Úlenspiegela za pomocníka a tak se v podstatě naučil malovat) a u žádného nechtěl zůstat. A tak ho jednou otec napomenul, že pokud bude stále jen chodit za holkami a do hospody, nic z něj nebude. A tak se Úlenspiegel snažil někde pracovat, ale vždy když byl u nějakého mistra, jen mu tropil naschvály a tak ho vždy vyhodili. Až jednou, když byl se svými kamarády v hospodě a po pár pivech prohlásil že mše za zemřelé prospívají jenom kněžím, byl tři měsíce držen ve vězení a poté musel jít se svíčkou s procesím a v chrámu pronést modlitbu, ale to nebylo vše, byl také na tři roky vypovězen ze země Flanderské a musel vyrazit na pouť do Říma jako mnich. Na své cestě ale Úlenspiegel dělá v podstatě to samé jako doma a sám přiznává, že všechny zlaťáky z jeho kapse velmi rychle mizí. Za tím co se Úlenspiegel toulal, přišel za Klaasem posel, který mu přinesl 300 zlatých, které mu posílá jeho bratranec, který nebyl katolík a šel zrovna do boje. Tuto rozpravu ale slyšel i někdo jiný a to zapříčinilo to, že když se Úlenspiegel vracel po více jak třech letech domů, už na cestě mu říkali, že si má pospíšit, že z jeho otcem je zle a že ho chtějí upálit. Úlen. Tedy spěchá domů a společně s matkou čekají na rozsudek. Klaas je nakonec upálen, ale ani to udavači nestačí a požaduje, aby bylo najito zbylé bohatství, které se předtím nenašlo a kdyby se opět nenašlo ať je Úlen. I s matkou mučen. Peníze se nenajdou a Úlenspiegel je mučen. On i jeho matka ale neprozradí, ale jsou značně mučením zdeptáni. Vzápětí Soetkin umírá a Úlenspiegel se asi pomátl, protože stále jen opakuje. Popel mi tepe na prsou. Kniha první končí tím, že se Úlenspiegel vydává hledat nějakých tajůplných sedm."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a6da78935a7.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Coster_Povest_Ulenspieglovi.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse