Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Charlotte Brontëová: Jana Eyrová

Charlotte Brontëová: Jana Eyrová


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Charlotte Bronteová

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje dílu Charlotte Brontëové Jana Eyrová. Uvádí podrobný děj.

Obsah

1.
Děj románu

Úryvek

"Charlotte Bronte: Jana Eyrová
Příběh vypráví o lásce nehezké a chudé Jany Eyrové k bohatému Edwardu Rochesterovi, pánu domu, v němž vládne nevysvětlitelné tajemství, které hrozí zničit celý život hlavních hrdinů.
Hlavním tématem knížky je sirotek Jana Eyrová s velice drsnou minulostí, přesto s energickou a nebojácnou povahou. Se svou výmluvností, moudrostí a skromností se během svého života stává u většiny lidí oblíbenou. Hlavně u druhé hlavní postavy pana Rochestera.
Vedlejší téma tvoří paní Reedová se svými dětmi ( Jiřinou, Eliškou a Janem ) a Janin bratranec Jan Křtitel Rivers.
V knížce je i epizoda o Heleně Burnsové ( kamarádka z dívčí loowodské školy ) a o šílené ženě pana Rochestera Celkové téma se jeví jako opakující ( příběh o lásce ).
Titul díla upírá pozornost na hlavní postavu románu a zároveň symbolizuje hlavní téma. Knížka je napsána chronologickým postupem v ich - formě a místy se objevuje i postup retrospektivní. Občas se vyskytují slova v nářečí. Děj se odehrává v době viktoriánské na anglických velkostatcích.
Chudý kaplan se zamiloval do bohaté dcery a ona se zamilovala do něj. Navzdory nesouhlasu rodiny se za něj provdala. Rodina se jí proto ihned po svatbě zřekla. Asi za dva roky oba manželé zemřeli. Zanechali po sobě dceru, Janu Eyrovou, kterou k sobě přijali příbuzní z matčiny strany. Její strýc zanedlouho zemřel a Janu musela vychovávat jeho žena v Gatesheadu, Sára Reedová. Paní Reedová si Janu u sebe nechala deset let. Těch deset let bylo pro malou Janu kruté období. Celou dobu byla utlačována jak tetou a služebnictvem, tak i jejími třemi dětmi ( Eliškou, Jiřinou a Janem Reedem ).
Paní Reedová Janu neměla ráda už od samého začátku. Neujala se jí z vlastní vůle, ale byla k tomu donucena svým mužem, než zemřel. Proto k Janě chovala velký odpor a Jana k ní. Neustále Janu zraňovala svými jedovatými výhružkami a její nespravedlivostí. Paní Reedová byla velice pečlivá a dobrá hospodyně. Domácnost a hospodářství měla pevně v rukou, jen děti se někdy poněkud vymykaly její výchově. A to hlavně tvrdohlavý, panovačný syn, Jan Reed, její mazánek. Dcera Eliška byla umíněná a sobecká. a zhýčkaná, uštěpačná, hašteřivá a drzá Jiřina se stala díky své nesmírné kráse oblíbenou.
Když byla Jana Eyrová poslána do dívčí loowodské školy, připadala si vysvobozena z kruté rodiny Reedovy. Do té školy patřili jen sirotci a vládla tam přísná kázeň, zavedena panem Brocklehurstem. Jana zde pobývala šest let jako žákyně a dva roky jako učitelka. Potom si podala inzerát a odešla do Thornfieldu, kde přijala místo vychovatelky. Učila malou dívku, Adélku Varensovou, kterou z milosti přijal pan Edward Rochester – majitel Thornfieldu. Jeho snědý obličej, mohutné hranaté čelo, hluboko zapadlé oči a umíněná, pevně sevřená ústa představovaly téměř ošklivou tvář. Přesto se díky své dobrosrdečné, trochu podivínské a někdy i pyšné povaze do něj Jana zamilovala a on do ní.
Teprve před oltářem se Jana dověděla, že má pan Rochester ženu, která je šílená a žije v Thornfieldu. Janu to velice zarmoutilo, a proto utekla. Jako žebračka ve městě Whitoross později našla útěchu u nových přátel Na Blatech. Poté zjistila jejich původ: farář Jan Křtitel Rivers a jeho sestry Diana a Marie Riversovy jsou její příbuzní."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49acd6a012deb.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Bronte_Jana_Eyrova.doc (65 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse