Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Cizinec (Albert Camus) - rozbor díla

Cizinec (Albert Camus) - rozbor díla


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Albert Camus

Životopisy spisovatele: Albert Camus

Škola: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43, Praha 10

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor knihy Cizinec, včetně autorova života a spoluautorů téže doby a směru. Vše co je třeba vědět ke státní maturitě.

Obsah

1.
Albert Camus
2.
Další díla
3.
Kontext
4.
Literární druh
5.
Literární žánr
6.
Téma díla
7.
Hlavní myšlenka
8.
Hlavní postavy
9.
Jazykové prostředky
10.
Kompozice díla
11.
Lokace
12.
Obsah

Úryvek

"Kontext, ve kterém autor žil a tvořil : Moderní směry ve světové literatuře 2.pol. 20.stol. – existencialismus = filozofický směr, zachycení krize společnosti a její dopad na jedince, který je izolovaný, plný úzkosti, prožívá stavy zoufalství a beznaděje => poznání lidské existence
FRANCIE – Jean Paul Sarte – dostal NC, ale odmítl ji převzít, protože to bylo proti jeho přesvědčení – Nevolnost; Zeď
neorealismus = směr typický pro poválečnou Itálii, zachycuje její společnost a morálku
Alberto Moravia – Římanka; Horalka
rozhněvaní mladí muži = vznik v Británii, v USA přerostl ve Ztracenou generaci, lidé kritizující společnost, její konvence a stereotyp
Kingsley Amis – Šťastný Jim

Lit. druh : próza
Lit.žánr : existencializační a filozofický román (krátký, podoba novele, pár postav)
Téma díla : Vina a trest, odcizení člověka od společnosti kvůli vlastní necitelnosti.
Hl. myšlenka díla : Člověk odproštěný od všech emocí.Hl. postavy :
o Meursault – mladý úředník; cizinec ve společnosti, protože odmítá společenské konvence; vzpírá se běžným společenským konvencím; jeho jednání je jako souhra nesmyslných náhod, necítí odpovědnost za vinu (důraz na svobodnou volbu sebe sama – subjektivně chápaná svoboda, kterou nalézá v okamžitém, ničím nemotivovaném rozhodnutí k činu vraždy; život jako by pozbyl smyslu => ztráta schopnosti orientace a rozumového hodnocení světa; jednání pudové, pasivní registrace života a smrti, zbaven všech iluzí, vzdoruje osudu; dokonce nepřestává být upřímný a nehraje si na hrdinu; odmítá boha, odmítá prosit společnost o milost, smiřuje se se smrtí
o Raymond - pasák; oficiálně se prohlašuje za skladníka; zmlátí svou přítelkyni za nevěru, ale ta to poté řekne, přátelům Arabům a ti si Raymonda podají; násilník; do potyčky se zapletl i M. když svědčil na policii v R. prospěch a byl s R. když jej napadli Arabové; přítel M.; kvůli němu M. Araba zabil
o Marie – přítelkyně M., chtěla si ho vzít, pracovala s ním ve stejné firmě; mladá, pěkná
o Salamano – soused M., pořád týrá svého psa, ale když se mu pes ztratí, pláče pro něj
Jazykové prostředky : spisovný jazyk, gradace, psáno v ich-formě, vulgarismy, přímá řeč, monology, dialogy
Kompozice díla : kniha dělena na části :
1.dějová - 6 kapitol - seznámení s M., smrt matky, seznámení se s Marií; vražda
2. část - úvahová - 5 kapitol – zatčení, výslechy, soudní přelíčení, sebereflexe"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x540da4bcaf8a0.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Cizinec_Camus.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse