Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Clive Staples Lewis: Letopisy Narnie - Kůň a jeho chlapec

Clive Staples Lewis: Letopisy Narnie - Kůň a jeho chlapec


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Clive Staples Lewis

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text seznamuje s pátým dílem fantasy Letopisů Narnie, se jménem Kůň a jeho chlapec od C.S.Lewise.

Úryvek

“Chlapec Šasta bydlel u jednoho rybáře v Kalormenu. Byl odlišný od ostatních - měl bílou pleť a toužil vydat se na sever. Jednou se u chatrče objevil tarkýn a chtěl chlapce koupit. Šasta se dozvěděl, že není rybářův syn. Tarkýnovo kůň Brí - narnijský mluvící kůň - navrhl Šastovi aby společně utekli.
Cestou narazili na lvi - později se dozvěděli, že nebyli 2, ale jen jeden a to Aslan. Při útěku před nimi se spojili s dalším jezdcem. Byla to mladá tarkýna Aravis a mluvící kobyla Hwin. Chtěly také do Narnie. Dále putovali společně.
V hlavním městě - Tašbánu se nechtěně rozdělili. Šastu si spletli narnijští s princem Korinem a odvedli ho do paláce a Aravis poznala její upovídaná kamarádka a Aravis byla nucena jít s ní.
Šasta vyslechl narnijské, jak plánují útěk před princem Rabadašem a také mu vyzradili nejsnažší cestu do Narnie. V pokoji se setkal se skutečným Korinem a stali se z nich přátelé. Šasta šel na místo setkání. Aravis vymyslela plán útěku a donutila kamarádku, aby jí pomohla. V jedné místnosti vyslechla plán krále Kalormenu a jeho syna Rabadaše o přepadení Anvardu a obléhání Narnie. Se Šastou si vše pověděli a chtěli narnijské varovat."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b61a97f0267.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Lewis_Kun_a_jeho_chlapec.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse