Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 524 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2718 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Životopisy spisovatelů > Daniel Adam z Veleslavína

Daniel Adam z VeleslavínaKategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Životopisy spisovatele: Daniel Adam z Veleslavína

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek Daniela Adama z Veleslavína.

Obsah

1.
Daniel Adam z Veleslavína

Úryvek

"Daniel Adam z Veleslavína (1546 – 1599)

Český vzdělanec, knihtiskař, organizátor literárního života a překladatel. Narodil se v Praze a později vydával a překládal cestopisy, kroniky a naučné spisy. Shromáždil kolem sebe celou spisovatelskou družinu. Svou literární a překladatelskou činností přispěl ke zvýšení jazykové kultury a především k upevnění jazykové normy. Byl tajným stoupencem jednoty bratrské.
Kalendář historický - původní autorské dílo, ve kterém Veleslavín zaznamenal významné dějinné události.
Kroniky dvě o založení země české – jde o kroniku papežského legáta a pozdějšího papeže E. Silvia Piccolominiho, ke které Veleslavín napsal předmluvu
Nomenclator quadrilinguis (Věcný slovník), Silva quadrilinguis (Slovní zásoba čtyřjazyčná) - česko-latinsko-německo-řecké slovníky."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x521251052b466.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Daniel_Adam_z_Veleslavina.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse