Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Daniel Defoe: Robinson Crusoe

Daniel Defoe: Robinson Crusoe


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Daniel Defoe

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně seznamuje s dílem Robinson Crusoe spisovatele Daniela Defoa. Nejprve bodově informuje o autorovi, kontextu jeho tvorby a základních údajích románu – o použitých jazykových prostředcích, žánru, formě, druhu a námětu. Poté v několika větách rozepisuje děj knihy a v závěru charakterizuje hlavní postavy.

Obsah

1.
Informace o autorovi a knize
2.
Jazyk
3.
Druh, žánr, forma, námět, místo děje
4.
Děj
5.
Charakteristika postav
6.
Vlastní názor

Úryvek

"O autorovi: (1660-1731)
Obchodník, továrník, politický agent, spisovatel- představitel realistické linie osvícenského románu

Kontext autorovy tvorby:
• Představitel realistické linie osvícenského románu
• Psal pamflety a eseje

Kontext světové literatury:
• osvícenská literatura-18.století
• realističtější vnímání světa
• hrdina si svůj osud utváří svými rozhodnutími
Další autoři: Jonathan Swift (Gulliverovy cesty), Henry Fielding ( Tom Jones, historie nalezence), Denis Diderot (Jeptiška), Voltaire (Candide neboli Optimismus

Překladatel: J.V. Pleva

Rok vydání: 1977

Nakladatelství: Albatros

Jazyk: er-forma, popisy přírody, pracovních postupů (Nejprve zadělal z mouky těsto v největším hrnci. Těsto dokonale dřevěnou vařečkou promísil a pak vyndal z hrnce na stůl, aby je dlaněmi vyhnětl do tuha.)

Druh: Epika

Žánr: román

Forma: poezie

Námět: příběh trosečníka

Místo a období děje: Anglie, Afrika, pustý ostrov, 17. století"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4cd6b7a5d8e07.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Daniel_Defoe_Robinson_Crusoe.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse