Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Dante Alighieri: Božská komedie

Dante Alighieri: Božská komedie


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Dante Alighieri

Životopisy spisovatele: Dante Alighieri

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o stručnou práci představující obsah jednotlivých částí eposu Božská komedie, jejímž autorem je Dante Alighieri.

Obsah

1.
Peklo
2.
Očistec
3.
Ráj
4.
Úryvek

Úryvek

"Peklo

Peklo se otevírá vizí temného hvozdu, v němž básník zabloudí v půli života a střetne se s třemi alegorickými šelmami v noci z Velkého pátku na Bílou sobotu.
Odtud vede jeho pouť do pekla. Dante je provázen starověkým básníkem Vergiliem.
V pekle se setkává s řadou svých známých, přátel i odpůrců. Také s vladaři, filozofy, teology a vede s nimi dialog. Peklo je postaveno podle závažnosti provinění a velikosti trestu (9 stupňovitých kruhů po několika pásmech či „žlebech“ a předpeklí.
Do předpeklí patří nepokřtění, smyslní, obžerní, lakomci a marnotratníci, hněvivci, kacíři a nevěrníci, násilníci, podvodníci a zrádci.
Na dně pekla sídlí Lucifer.
Dante popisuje muka odsouzenců k věčnému zavržení a „ze záhrobí“ posílá světu své výtky proti jeho zkaženosti.

Očistec

Odtud se básník dostává do očistce, který má podobu ostrova s horou. Prochází nejprve předočistcem a poté sedmi pásmy či kruhy očistce. Ke konci v rajském lese ho Vergilius jako pohan a symbol pozemského rozumu musí opustit.

Ráj

Básníka se po Vergiliovi ujímá Beatrice. Zde je brána jako ztělesnění rozumu božské a nadpozemské dokonalosti. Kající se básník je přítomen symbolickým výjevům u stromu Poznání a očištěn vodou říčky Eunoe. Ocitá se před prahem ráje, nalézajícího se na vrcholu očistcové hory. Putuje rájem. Devíti sférami blažených, za nimiž leží Empyreum, sídlo boha a blažených. zasvětitelem básníka v této sféře, kde spatří tajemství Trojice a Kristova vtělení, je mystik sv. Bernard."

Poznámka

Práce obsahuje portrét.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0019.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Alighieri_Bozska_komedie.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse