Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody


Kategorie: Americká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Miguel Don Ruiz

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato krátká práce představuje známé dílo Čtyři dohody od mexického spisovatele Dona Miguela Ruize. Vysvětluje význam těchto dohod, uvádí, k čemu mají sloužit a k čemu má jejich dodržování vést. Autor poté charakterizuje obsah a princip každé dohody samostatně.

Obsah

1.
Smysl dohod
2.
První dohoda
3.
Druhá dohoda
4.
Třetí dohoda
5.
Čtvrtá dohoda

Úryvek

"Čtyři dohody jsou dohody nás samotných s naší myslí, které mají vést k větší duševní spokojenosti a vnitřnímu míru. Jsou to jakési zásady, jejichž dodržování nám má umožnit lépe se smířit s okolním světem a lidmi kolem nás.
Snaží se nám otevřít oči a dovést nás k poznání sebe sama a odhalení vlastní upřené svobody ducha. Ukazuje jak je naše mysl svázána společenskými konvencemi a představuje nám možné cesty jak se těchto okovů zbavit.
První dohoda nás učí, jak silné dokáže být slovo. Slovo dokáže měnit dějiny i každého z nás a s daleko většími účinky a důsledky než by mohlo být na první pohled patrné. Pomocí narážky nám může být vsugerována nějaká vlastnost, kterou my podvědomě přijmeme, vezmeme za vlastní a souladu s ní se chováme a žijeme.
Druhá dohoda úzce souvisí s tou první, říká, že si nemáme brát nic osobně, oprostíme se tím od manipulace někým, kdo nám chce uškodit. Krom toho dokážeme žít sami také s nadhledem nad ostatními a nenechat se ovlivňovat ničím jiným než naším vlastním úsudkem.
Třetí dohoda nás varuje před vytvářením falešných domněnek, které dokáží opět zastřít náš úsudek nad nějakou skutečností. Lepší je zjistit si osobně všechny detaily a postupovat v rámci zdravého rozumu."

Poznámka

Rozsah práce je cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4cd67f9696dac.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Don_Miguel_Ruiz_Ctyri_dohody.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse