Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Edgar Allan Poe – Černý kocour rozbor

Edgar Allan Poe – Černý kocour rozbor


Kategorie: Americká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Edgar Allan Poe

Životopisy spisovatele: Edgar Allan Poe

Škola: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor formy díla, jazykových prostředků, literárního žánru a směru, obsahu a historického pozadí.

Obsah

1.
Text

Úryvek

". Vypravěč je milovníkem zvířat a stejně tak i jeho manželka, která mu kromě jiného koupí černého kocoura jménem Pluto. Charakter hlavní postavy se však kvůli jeho závislosti na alkoholu v průběhu času mění a on začíná své zvířata zanedbávat. Stává se z něj nevrlý cholerik, až jeho zloba vrcholí v nekontrolovatelné záchvaty vzteku. Kocourovo dolézání ho začne obtěžovat a při jednom z opileckých záchvatů mu nožem vyřízne oko, načež se druhý den smutkem opije. Kocour se zotaví, ale pánovi se vyhýbá, to ho opět rozzuří a zvíře oběsí. V noci pak celý jeho dům vyhoří, v celku zůstane jen 1 stěna, na které je ohněm vykreslen kocour se smyčkou kolem krku. Po nějaké době spatří v hospodě stejného kocoura, jako byl Pluto, jen s bílou skvrnou na hrudi, i s manželkou si ho oblíbí. Když zjistí, že mu chybí oko jako Plutovi, začne ho nenávidět. Navíc jeho bílá skvrna dostává podobu šibenice. Vypravěč po tom, co ho málem kocour shodí ze schodů, ho chce sekerou zabít, manželka ho chce zastavit, a tak ve vzteku zabije ji. Po té co mrtvolu zazdí ve sklepě, se kocour ztratí. Při prohlídce domu policisty však muž poklepe na zeď, kde zazdil ženu a zpoza zdi se ozve pláč. Četníci okamžitě zeď rozeberou a naleznou mrtvé tělo s kocourem na hlavě.
2.2. Je to hororová povídka o tom, jak vnitřní démon člověka, reprezentován zvířetem, donutí člověka, aby si zničil život.
3.1. Dílo bylo poprvé vydáno roku 1843. 1. pol. 19. století byla ve znamení expanze Spojených států směrem na západ a na jih. Postupně byly do Unie přijaty další státy. Pokračovaly spory v oblasti námořního obchodu mezi USA a Británií, což vedlo k britsko-americké válce. Od 30. let se začalo rozmáhat hnutí proti otrokářství, které bylo nejvíce rozšířeno na Jihu. Byl také vydán zákaz dalšího dovozu otroků. Přestože jen málo z Poeovy tvorby je situováno na Jih, dodnes je jeho psaní spojováno s duchem „jižanské gotiky, kterou ovlivnila bohatší a exotičtější atmosféra. V americké poezii a próze tohoto období stále dominovaly anglické vzory.
3.2. Edgar Allan Poe se narodil v Bostonu. Byl prozaik a básník, tvůrce a mistr krátké romantické a fantastické povídky a zakladatel detektivního a hororového žánru.
Z Poeovy básnické tvorby se stala nejznámější baladická skladba Havran, jejíž refrén „Nevermore“ emocionálně zesiluje pocit hrůzy z konečnosti lidského života.
3.3. Poe značně ovlivnil evropskou literaturu, především francouzské symbolisty jako byl např. Charles Baudelaire. Stal se již v závěru svého krátkého a krušného života, plného alkoholu a drog, synonymem pro génia a prokletí básníci jej posmrtně přijali do svých řad."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52d57e9d6561b.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Cerny_kocour.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse