Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Edgar Allan Poe - Povídky (Jáma a kyvadlo, Zánik domu Usherů a Vraždy v ulici Morgue)

Edgar Allan Poe - Povídky (Jáma a kyvadlo, Zánik domu Usherů a Vraždy v ulici Morgue)


Kategorie: Americká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Edgar Allan Poe

Životopisy spisovatele: Edgar Allan Poe

Škola: Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace, Duchcov

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor tří povídek Edgara Allana Poa- Jáma a kyvadlo, Zánik domu Usherů a Vraždy v ulici Morgue.

Obsah

1.
LHK
2.
Autor
3.
Díla
4.
Současníci
5.
Děj

Úryvek

"LHK: 1. pol. 19. století – americká próza a poezie
- romantismus - vznik názvu ze slova „román“
- romantismem byla ovlivněna hudba, literatura, malířství i architektura
- navázal na tendence preromantismu (18. st.) – citovost, fantazie, sny
- vniká ve Velké Británii
- vyjadřuje touhu po svobodě člověka – romantismus je ryze subjektivistický a individualistický – hrdina není typickým představitelem společnosti, prezentuje své názory, postoje a myšlení – je myšlenkově totožný s autorem
- inspirace gotikou – zájem o přírodu a historii, touha po harmonii
- je v rozporu s klasicismem
- často se objevují prvky autobiografie
- zlo má často podobu dobra – „v ošklivosti je krása“
- 2 typy romantismu:
- a) zájem o historii, legendy, mystiku a ÚLS + rozpor reality a snu
- b) vzdor, revolta proti společnosti, aktivní naplnění romantických postojů

Autor: Edgar Allan Poe (1809-1849)
- americký básník a prozaik
- zakladatel detektivní novely
- byl vyloučen z vojenské akademie, kam se zapsal v krizi poté, co byl kvůli alkoholu vyloučen z University of Virginia, kde studoval literaturu
- oženil se s vlastní třináctiletou sestřenicí, která však zemřela ve 24 letech
- sám Poe užíval drogy a byl závislý na absintu – měl stavy depresí
- díky svým dílům se vždy na čas dostal z bídy, ale jeho závislost na drogách a alkoholu ho brzy uvrhla zpět
- po urychlené hospitalizaci roku 1849 upadl na čtyři dny do komatu, ze kterého se už neprobral, neboť následujícího dne zemřel na překrvení mozku

Díla:
Poezie
- Havran – lyricko-epická skladba; zpověď a úvahy básníka, který vzpomíná na svou zesnulou lásku Lenoru; doprovází ho havran, který s ním vede rozmluvu a na vše odpovídá „nevermore“
Próza (povídky)
- Jáma a kyvadlo
- Černý kocour
- Zánik domu Usherů
- Vraždy v ulici Morgue
- Zrádné srdce

Současníci:
- George Gordon Byron (Child-Haroldova pouť)
- Walter Scott (Ivanhoe)
- Victor Hugo (Bídníci)
- Stendhal (Červený a Černý)
- Alexandr Sergejevič Puškin (Evžen Oněgin)

Jáma a kyvadlo (1842)
- povídka – próza – epika
- jazyk spisovný
- psáno v ich-formě z pohledu odsouzeného vězně
- dějová kompozice je chronologická
- příběh se odehrává ve španělském městě Toledo a líčí pocity člověka odsouzeného inkvizicí"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53208f9a13392.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Povidky.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse