Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Eduard Bass: Cirkus Humberto

Eduard Bass: Cirkus Humberto


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Eduard Bass

Životopisy spisovatele: Eduard Bass

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce uvádí několik stručných životopisných údajů o autorovi tohoto románu Eduardu Bassovi. Poté popisuje obsah Cirkusu Humberto. V závěru se zamýšlí nad významem Eduarda Basse pro českou literaturu.

Obsah

1.
Eduard Bass
2.
Cirkus Humberto
3.
Význam Basse pro českou literaturu

Úryvek

"Autor: Eduard Bass
(1888-1946)

Vlastním jménem Eduard Schmidt. Novinář, prozaik, dramatik a kabaretiér, humorista jeden z představitelů demokratického proudu české meziválečné literatury. Narodil se v Praze. Vystudoval reálku, ale opustil obchodní dráhu a stal se slavným jako kabaretiér. Od roku 1920 byl redaktorem Lidových novin, později jejich šéfredaktorem. Byl humoristou a satirikem v časopise Šibeničky, autor veršovaných Rozhlásků.
Díla: Cirkus Humberto, Lidé z maringotek, Klabzubova jedenáctka.

Carlo Humberto vyženil zvěřinec a sám se skrovným kapitálem založil Cirkus Humberto. Jeho zeť Bernard Berwitz se snažil cirkus zlepšit a přivést k dokonalosti. Jeho snažení však přervala tragická smrt v tygří kleci. Na vrchol až k největší slávě ho přivedl Berwitzův syn Petr. Ten se už v mládí proslavil jako skvělá jezdkyně Satanella, do níž se zamiloval známý šlechtic. Když Miss Satanella nechtěla vyslyšet jeho milostné návrhy, chtěl jí i sebe zastřelit. Při střetu byl poraněn jeden z koní Cirkusu Humberto.
Když šel starý Carlo Humberto žádat náhradu za poničenou čest Satanelly, spatřil nádherné koně – Lipicány. Svou diplomacií získal chovný pár a tímto krokem se Cirkus Humberto vydal na skvělou dráhu.

Se stále se zvětšujícím cirkusem bylo nutné přijímat nové zaměstnance. Tak se dostal k Cirkusu Humberto český zedník Anton Karas se svým synkem Vaškem. Zvláště Vašek k cirkusu přilnul. Bylo ho všude plno. Všechno chtěl vidět a znát. Díky jeho velké ctižádosti se z něho záhy stal mladý krasojezdec. Své první číslo jel s Helenkou, dcerou direktora Berwitze. Cirkus měl neobyčejný úspěch.
Vašek Karas však vyrost a zamiloval se do Růženky, dcery paní Hammersmitové, u které s otcem při každé návštěvě Hamburku bydleli. Jejich lásce však nebylo přáno. Petr Berwitz usoudil, že pro chod Cirkusu Humberto bude nejlepší, když se Helenka vdá za muže schopného vést cirkus. Volba padla na Vaška Karase. Byl sice z chudé rodiny, ale svými schopnosti předčil kohokoli urozeného a bohatého.
Pro Vaška nastalo těžké rozhodování. Milovanou Růženku nebo Helenku a s ní i Cirkus Humberto. Vašek po dlouhém přemýšlení zvolil druhou možnost. Viděl, jak Cirkus Humberto pod Berwitzovým vedením upadá a jediná záchrana byla rozprodat část nepotřebného zvěřince. O této variantě nechtěl Berwitz nic slyšel.
Jeho život však byl již na pokraji. Když Cirkus Humberto přijel do svého dlouholetého zimního sídla v Hamburku, čekalo je překvapení. Inspektor – hygienik, který nařídil, že hamburská budova není způsobilá k provozu cirkusu a cena pozemku na kterém stojí je velmi malá. Petr Berwitz tuto zprávu neunesl a ranila ho mozková mrtvice. Přežil, ale byl trvale upoután na lůžko. Mohl hýbat jen s jednou polovinou těla."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0020.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Cirkus_Humberto.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse