Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Epos o Gilgamešovi

Epos o GilgamešoviKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: neznámý Autor

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaný zápis do čtenářského deníku seznamuje s obsahem Eposu o Gilgamešovi.

Obsah

1.
Epos o Gilgamešovi

Úryvek

"Tento text patří k nejstarším ve světové literatuře vůbec; najdeme v něm i biblické motivy, např. příběh o potopě aj. Hrdinou je sumerský král Gilgameš z města Uruk. Jeho příběh je vepsán do dvanácti tabulek, k nimž se váže ještě řada dodatků, a tuto formu zachovávají i čeští překladatelé. Gilgameš je „ze dvou třetin bůh a z jedné člověk.“ „Potomek Lugalbandy, Gilgameš dokonalý je silou, syn vznešené krávy, ženy Ninsuny.“
„On překročil oceán i daleká moře, až k východu slunce, / on prozkoumal všechny světové strany, hledaje život.“ Je velikým imperátorem a diktátorem. Vládne nad svým městem, což znamená v podstatě nad mocnou říší: „on, jejich pastýř – a přece je utlačuje!“ Nářek utlačovaného obyvatelstva z města Uruk slyší bůh Anu, nejvyšší bůh babylonského panteonu, a žádá po bohyni Aruru, stvořitelku lidí, aby stvořila bytost souměřitelnou s Gilgamešem. Z hlíny (viz Bibli) stvoří tedy bohyně Aruru „Enkidua statečného“, který je napůl zvíře, napůl člověk. Ten děsí venkovský lid a loupí a vůbec dělá neplechu, protože nezná dobré lidské mravy. Stěžují si tedy venkované u Gilgameše. Gilgameš je nesmírně moudrý a dovtípí se, že neznámý zločinec, Enkidu, potřebuje nevěstku. Ví, že svede-li ho ona svými vnadami, ztratí svůj hlavní zdroj síly, tj. jeho sepětí s přírodou, se zvěří (sám je přeci napůl zvíře), pozná jiné rozkoše, lidské, polidští se (zde biblický motiv Poznání skrze ženu, zde však na rozdíl od Bible ještě bez slov jako „hřích“ apod.). Sešle mu tedy nevěstku Šamchatu, ta ho svede a Enkidu se stane docela člověkem. Po aktu mu vypráví o mocném a moudrém Gilgamešovi a on zatouží zápasit s ním.
Gilgamešovi se zdá sen, který mu jeho matka, bohyně Ninsun, vyloží v tom smyslu, že potká přítele, „druha a rádce“, nad nějž není, tj. Enkidua.
Enkidu se mezitím stane docela člověkem, Šamchat ho oblékne, dá mu pojíst chléb a napít piva, což značí, že přijal základní civilizační atributy. Enkidu pak jde do Uruku, setká se s Gilgamešem a zápasí s ním. Zápas je vyrovnaný a oni vidouce, že jsou si rovni, stanou se přáteli."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511fb40d8bb8d.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Epos_o_Gilgamesovi.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse