Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Epos o Gilgamešovi

Epos o Gilgamešovi


Kategorie: Asijská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: neznámý Autor

Škola: Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, Praha 4

Charakteristika: Práce rozebírá obsahové a formální charakteristiky Eposu o Gilgamešovi. Popisuje jeho kompozici, postavy, děj nebo témata. Věnuje se také jazyku, zachycuje znaky období, v němž bylo dílo vytvořeno, a připojuje také vlastní názor.

Obsah

1.
Literární druh a žánry, časoprostorové zařazení
2.
Kompozice
3.
Postavy
4.
Děj
5.
Hlavní myšlenka
6.
Téma
7.
Jazyk
8.
Zařazení do literárně-historického kontextu
9.
Ostatní knihy ze stejné doby
10.
Vlastní názor
11.
Poznámky

Úryvek

"Literární druh: Epika-próza
Literární žánr: dobrodružný epos
Časoprostor: literatura z Mezopotámie, městský stát Uruk, v době cca 4000 let př.n.l.
Kompozice:
- Chronologická
- báseň o 12 zpěvech
- Předchází prolog (úvod do děje)
- Narátor: er-forma
- Můžeme rozdělit na dvě části:
- - první zachycuje přátelství Gilgameše a Enkidua a oslavuje hrdinství
- druhé zachycuje Gilgamešovu snahu o nesmrtelnost.
Postavy:
Gilgameš: vládce města Ur, 2/3 bůh a 1/3 člověk. Na počátku líčen jako tyran (nutí pracovat poddané na hradbách)l. Iracionální způsob myšlení. Všeho znalý.
Enkidu: žije se zvířaty- proces poličtění, původně stvořen jako protivník Gilgameše, po procesu polidštění se stal nejlepším přítelem Gilgameše (vývoj). Racionální způsob myšlení
Ištar: Bohyně, pomstychtivá, zášť, pyšná
Aruru: Bohyně, z hlíny stvořila Enkidua

Děj: Gilgameš nechal postavit hradby okolo města Ur. Bohové sešlou Enkidua, aby zabil Gilgameše. Sny Gilgamešovi prozradí, že se seznámí s novým přítelem Enkiduou- Bojovali spolu, ale nakonec se spřátelili, jak sen prozradil. Společně se vydali porazit strašlivého bra Chumvavu, ačkoli se báli, byli odvážní a prokázali svou sílu. Prožili spoustu dobrodružství a nakonec obra zabili. Ištar se zamiluje do Gilgameše, ale on jí odmítá, kvůli jejím činům vůči mužům. Ištar v hněvu pošle na zem nebeského býka, kterého společně pokrevní bratři zabijí. Enkidu zemře. Gilgameš truchlí a uvědomuje si, že i on je smrtelný. Vydal se za Uta-napištem, aby získal nesmrtelnost. Pro nekonečný život Gilgameš musel sedm dnů zůstat bdělý. To se mu však nepovedlo. Další možností bylo nalézt rostlinu na dně moře. Gilgameš rostlinu našel, ale had mu jí ukradl a Gilgameš zůstal smrtelníkem.

Hlavní myšlenka: Člověk nemusí fyzicky žít na věky, aby si ho lidé pamatovali. Nesmrtelnost smrtelníků spočívá v jejich činech a rozhodnutí.

Téma:
- možnost člověka dosáhnout nesmrtelnosti
- Vztah přátelství
- Stálý boj s osudem"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51443d6e191b5.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Epos_o_Gilgamesovi.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse