Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid

Erich Maria Remarque: Na západní frontě klidKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Erich Maria Remarque

Životopisy spisovatele: Erich Maria Remarque

Škola: Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291, Chrudim

Charakteristika: Rozbor knihy Na západní frontě klid od E.M.Remarqua se zaměřuje na život autora, zařazuje ho do kontextu světové literatury a spolu s ním uvádí další jména světových spisovatelů, kteří působili ve stejné době a jež se řadí ke ,,ztracené generaci". Nechybí popis děje, postav a charakterových rysů knihy.

Obsah

1.
Životopis spisovatele
2.
Dílo E. M. Remarqua a zařazení do kontextu světové literatury
3.
Další tvorba
4.
Na západní frontě klid
4.1.
Představení knihy
4.2.
Umělecký směr
4.3.
Forma
4.4.
Kompoziční postup
4.5.
Hlavní postavy
4.6.
Děj
4.7.
Znaky

Úryvek

"DÍLA E.M.REMARQUA a ZAŘAZENÍ DO KONTEXTU SVĚTOVÉ LITERATURY:
Ve svých dílech se věnuje tzv. „ztracené generaci“, ke které se přihlásil. V jeho díle se často objevuje téma automobilových závodů, je třeba si uvědomit, že Remarque se o závody nejen zajímal, ale že i nějaký čas aktivně závodil. Jeho romány jsou protiválečné, ale nelze je označit za pacifistické. Je zaměřen silně antifašisticky.

Název „ztracená generace“ poprvé použila americká spisovatelka Gertrude Steinová, označila tak skupinu amerických spisovatelů narozených kolem roku 1900. Termín zpopularizoval Ernest Hemingway použitím ve své prvotině Fiesta (I slunce vychází).  Tito spisovatelé zažili první světovou válku a tuto skutečnost zobrazovali ve svých dílech. Uvěřili „vlasteneckým“ náladám, měli za to, že válka bude trvat několik měsíců a že se vrátí jako hrdinové, avšak ztratili nejen část života, ale i schopnost žít. Vyjadřují pocity vojáků po návratu z války, vrátili se duševně zmrzačeni a měli problémy se zařazením se do společnosti. Doma nalezli válečné zbohatlíky a svět plný nejistoty. Pro tyto autory jsou typické životní postoje, kterými dávají najevo nesouhlas a nedůvěru ke společnosti, jejich psaní je často blízké ke stylu novin, často staví své hrdiny do velmi nebezpečných situací, kde musí prokazovat svůj charakter.

Další představitelé: Ernest Hemingway, William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald, John Doss Passos, Henry Miller (avantgarda). Básníci - Thomas Stearns Eliot, Ezra Pound. Dramatik - Eugene O'Neill.
= američtí (kromě Remarqua) prozaikové, básníci, dramatici 20.let 20.století

Tato kniha nechce být ani obžalobou
ani vyznáním. Chce se pokusit vydat
svědectví o generaci, která byla válkou
rozibita - i když unikla jejím granátům.
(Na západní frontě klid)

"Jsme opuštění jak děti a zkušení jako staří lidé, jsme suroví a smutní a povrchní - myslím, že jsme ztraceni..."
(Na západní frontě klid)"

Poznámka

Součástí práce je 1 fotografie.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50b8c07f819c7.zip (101 kB)
Nezabalený formát:
Erich_Maria_Remarque_Na_zapad_fronte_klid.doc (145 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse