Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Euripides: Médea


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Euripidés

Škola: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, Chomutov

Charakteristika: Rozbor Euripidovy Médey k maturitě přibližuje autora dramatu, jeho znaky, postavy či děj.

Obsah

1.
Autor
2.
Další autorova díla
3.
Charakteristika díla
4.
Postavy
5.
Děj

Úryvek

"Vybrala jsem si dílo od Euripidese-Médeu. Euripides byl dramatik a filosof, narodil se r.480 před naším letopočtem.Je známý tím, že přebudoval formální strukturu tradiční antické tragédie - do hlavních rolí obsazoval i ženy či otroky, zabýval se charaktery a psychologií postav, a má kritický poměr k mýtům. Všichni starořečtí dramatici zpracovávali tytéž náměty z mytologie, obecně jim nešlo o originalitu. Svou roli v ději měla božstva sídlící na hoře Olymp, která zasahovala do životních příběhů smrtelníků.

Euripídés se věnoval převážně tragédii- žánru, který tehdy sklízel větší úspěchy než komedie. Narozdíl od Sofokla či Aischyla nekladl důraz na vůli bohů, ale spíše na činy samotných lidí. Napsal okolo 90 her,ale zachovalo se jich pouze 18.

Mezi další dramatiky patřil např. Sofokles-který napsal Antigonu, Krále Oidipuse,
Aischylos- Peršané, a Oresteia- trilogie- ze 3 částí- Agamemnon, Choéfory, Eumenidy

DÍLO:Médea jetragédie, psaná formou poesie, objevují se apostrofy, anafory a inverze.je zde mnoho archaismů a děj je chronologický.Myšlenkou je láska a zrada pro majetek.Euripides poukazuje na to, že v tehdejší době ženy neměly svá práva, a byly majetkem manžela. A že touha po moci a penězích dokáže člověka zaslepit.

Médea je nejznámějším Euripidovým dílem. A mezi další díla patří také- Élektra, Orestes, Herakles a Helena

POSTAVY: Médea- je dcera krále z Kolchidy, vášnivá žena plná nenávisti Iáson- je argonaut, přiletěl na Kolchidu hledat bájné zlaté rouno, je vypočítavý a je rád obletován krásnými ženami, pro moc a vládu zradí milující ženu. Kreon: král Korinthský, Glauka – dcera Kreona, Iásonova nevěsta. Aigeus- král athénský, nabídl pomoc Médee

DĚJ: Námět souvisí s mýtem o Argonautech, o hrdinech, kteří se pod vedením Iásona na lodi Argo vypravili do maloasijské Kolchidy, pro zlaté rouno(kůže ze zlatého berana).Médeia se zamiluje do Iásonaa pomůže mu ho získat. Zradí kvůli němu svou zemi i rodinu a odejde s ním do Korinthu i se dvěma syny.Když se Iáson chtěl oženit s dcerou korinthskéhokrále Glaukou,sňatkem s ní by mohl snadno dosáhnout vlády,trpící Médea sisvou nenávist směřuje jak k Iásonovi, tak k jeho nové ženě, jejímu otci a dokonce i ke svým dětem.Médein hněv, zoufalství a pocity ponížení a hanby, kterým ji Iáson vystavil, pro ni byly neúnosné a tak se Médea mstila.Darovala mu šaty na usmířenou, které napustila jedem a Iáson, jeho nová manželka i její otec se po kontaktu látky s pokožkou otrávili. To ale Médeie nestačilo a vlastníma rukama zabila i své dva syny."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51544f9f78f1c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Euripides_Medea.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse