Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Euripídés: Médeia

Euripídés: MédeiaKategorie: Profi práce, Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Euripidés

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce seznamuje s dílem Médeia, jehož autorem je Euripídés.

Obsah

1.
Euripídés: Médeia

Úryvek

"Médeia
Euripídés
V thessalském městě Iólku vládl král Peliás. Na jeho příkaz se musel jeho synovec Iásón vypravit s Argonauty do Kolchidy pro zlaté rouno, jež náleželo králi Aiétovi a bylo hlídáno drakem. Přivézt toto pověstné rouno do Thessalie byl úkol nad lidské síly. O jeho splnění se zasloužila Aiétova dcera Médeia, znalá kouzel, která z lásky prokázala Iásonovi neocenitelné služby. Iáson si ji vzal za manželku a vrátil se s ní do vlasti. Protože se král Peliás na Iásonovi tak těžce provinil (poslal ho vlastně na smrt), Médeia ho z pomsty zahubila. Proto musela s Iásonem a se dvěma synky utéci. Korintský vladař Kreón nabídl Iásonovi svou dceru za manželku, zapudí-li od sebe Médeiu. Vědomí všeho, co pro Iásona vykonala, i láska k muži, jenž ji zavrhl, probudily v Médeie všechny vášně. Iásón tuší, že Médeia se jen tak lehce nevzdá a bude se snažit jemu i jeho nastávající manželce pomstít. Nakonec Iásón podlehl její výřečnosti a citům. Vyprosí si od Kreonta, aby směla v Korintě pobýt ještě jeden den. V athénském králi Aigeovi, jenž tudy právě procházel, nalezla příštího ochránce. Potom kouzelnou řízou a vínkem způsobila smrt Kreontově dceři i jemu samému a zabila obě své děti, aby potrestala nevěru Iásonovu. Když takto zničila jeho štěstí, odlétla na dračím voze do Athén ke králi Aigeovi.
MÉDEIA (ukazujíc na děti)
Hle, těch už není: to tě bude hrýzt a hrýzt!
IASON
Oh, žijí v děsné klatbě, jež tě bude štvát!
MÉDEIA
Však vědí bozi, kdo byl rány původcem!
IASON
Ba jistě vědí, jak je podlé srdce tvé!
MÉDEIA
I pukni záštím! Syta jsem tvých nadávek.
IASON
A já tvých také: lehký bude rozchod náš!
MÉDEIA (krčíc rameny)
Co mohu dělat? Rozchodu si přeji též!
IASON
Však nech mi mrtvé! Pohřbím je a oplakám.
MÉDEIA
Oh, nikdy! Já je pohřbím vlastní rukou, já,
tam v Héřině svatém háji na vyšehradě,
by nezhanobil hrobu nikdo z nepřátel
a snad jich nevyhrabal. A lid korintský
má konat ode dneška slavné oběti,
by usmířena byla vražda bezbožná.
Než já se odeberu nyní do Athén,
kde v Aigeově domě najdu přístřeší.
A ty, jaks bídný, tak i bídně zhyň,
ať se ti trpce vymstí, že sis mě kdy vzal!
IASON
Nechť zhubí tě Lítice dětí tvých
a pomsty duch!
MÉDEIA
Ký bůh či démon tě vyslyší,
ty zrádce přátel a mamiči lstný?
IASON
Krev synů ti, ohavo, na rukou lpí!
MÉDEIA
Jdi domů a pochovej mladičkou choť!
IASON
Já půjdu, jsa oloupen o syny své.
MÉDEIA
Teď neplač: počkej, až budeš stár!
IASON
Ó synové drazí!"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x518ca42fccf9e.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Euripides_Medeia.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse