Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Životopisy spisovatelů > Fjodor Michailovič Dostojevskij: život a tvorba

Fjodor Michailovič Dostojevskij: život a tvorba


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Životopisy spisovatele: Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci jsou v hlavních rysech načrtnuty život a tvorba Fjodora Michailoviče Dostojevského. První část zachycuje spisovatelův život od dětství, přes vyhnanství na Sibiři po 70. léta 19. století. Text dále charakterizuje hlavní prvky Dostojevského tvorby a literárního vývoje a obrací se k jeho práci Bratři Karamazovi. Stručně nastiňuje její děj, témata či jazyk a uzavírá se poukazem na Dostojevského postoj vůči zlu a vliv v literatuře.

Obsah

1.
Život
1.1.
Dětství a rodina
1.2.
Škola
1.3.
Trest smrti a Sibiř
1.4.
Další život
2.
Tvorba
2.1.
Vstup do literatury
2.2.
Naturalismus
2.3.
Nové rysy v tvorbě
2.4.
Zlom po pobytu na Sibiři
3.
Bratři Karamazovi
3.1.
Postavy a děj
3.2.
Charakteristika
3.3.
Kompozice
3.4.
Jazyk
4.
Postoj vůči zlu
5.
Vliv

Úryvek

"ŽIVOT

DĚTSTVÍ A RODINA
Otec prchlivý, duševně nevyrovnaný, s nevolníky (tzv. mužiky) jednal tak krutě, že jej zabili. Matka slabá, útlocitná, nábožensky založená, což zanechalo na D. stopy. D. měl z celé rodiny rád jen bratra Michaila, který byl také literárně činný.

ŠKOLA
Svým založením, tedy romantickou a snivou povahou, meditativností se příliš nehodil na vojenskou Hlavní inženýrskou školu v Petrohradě, ale budiž :).
Po dostudování se hodlal věnovat jen literatuře, první kniha Chudí lidé měla totiž úspěch. To byl rok 1844.

TREST SMRTI A SIBIŘ
Za to, že v kroužku Petrašovského četl dopis literárního kritika Bělinského Gogolovi (kitik Gogola obviňuje ze zrady mladistvých ideálů a z příklonu k carovi) byl odsouzen k smrti.
Jak proběhlo ono zastřelení? Na místě popravy byl odsouzeným přečten rozsudek, a již se otočili čelem ke zdi, když v tom dobrá zpráva, že mají milost, že budou mít jen 9-leté vězení na Sibiři.
Toto nelidské divadlo mělo mladé lidi zlomit. Ve vězení byli zakováni v okovech, nesmyslný dril ubíjel jejich ducha, D. byl navíc epileptik.

DALŠÍ ŽIVOT
Do Petrohradu se vrátil v roce 1859 a horlivě literárně tvořil. Zemřela mu žena i bratr.
Navštívil Fr, SRN, It.
Celý život jej zajímalo napětí myšlenek socialismu, ale byl pro něj nepřijatelný. Kapitalismus a buržoazii také neměl vůbec rád, protože v nich viděl slepou uličku vývoje (individualismus, „Jen pro sebe chceš svobodu“).
Měl finanční potíže, protože byl hráčem rulety a většinou prohrával. V 70. letech hodně psal, redigoval a vydával časopis, zajistil si pozici ve světové literatuře.

LITERATURA
Román v dopisech Chudí lidé znamenal šťastný vstup do literatury. Byl v duchu naturální (přirozené) školy. K ní se řadili Gogol, i začínající Turgeněv a Tolstoj.
Naturalismus: vycházeli z fyziologické črty, v níž podle fr. vzorů líčili v drobných portrétech tehdejší život. Základem je portrét člověka v prostředí a líčení odvrácených stran života městské spodiny. Sociální kritika však nebyla hlavním znakem D. tvorby.
Mladému autorovi byla předpovídána budoucnost, Bělinskij a Někrasov, významní lidé, v něm viděli nového Gogola.
Dostojevskij byl velmi vnímavý ke společenským vlivům, nejdříve jej zaujal romantismus (přeložil Chrám M.B. v P.), později počátky realismu (vliv Charlese Dickense).
V jeho povídkách se objevoval nový rys - D. směřoval k člověku, jeho psychice, k filosofii dějin.
Pobyt na Sibiři znamenal radikální zlom. Naturální škole e e e. Již nevěřil, že lidé sami změní hrozné ruské poměry. V boji dělnické třídy viděl jen hrubé materiální cíle. Obrátil se k náboženství a mystice a v kř. pokoře hledal vyřešení problému sociální nerovnosti a lidského utrpení vůbec. "

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny tučně. V práci se objevují překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e84b836a6476.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
F_M_Dostojevskij_zivot_a_tvorba.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse