Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Životopisy spisovatelů > Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Fjodor Michajlovič DostojevskijKategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Životopisy spisovatele: Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sleduje život Fjodora Michajloviče Dostojevského a krátce charakterizuje i jeho literární tvorbu.

Obsah

1.
Život a literární činnost

Úryvek

"Fjodor Michajlovič Dostojevskij
(11.11. 1821 - 9.2. 1881)

Byl to vynikající ruský novelista, romanopisec, publicista a myslitel. Byl jedním z nejvýznamnějších spisovatelů své doby a znamená přelom v uměleckém pojetí člověka
19. století.
Narodil se v Moskvě rodině šlechtického původu, jeho otec zde působil v chudinské nemocnici jako lékař. Zprvu navštěvoval soukromou školu, ale po smrti matky byl v jeho 16 - ti letech z existenčních důvodů poslán na vojenské inženýrské učeliště do Petrohradu. Získal hodnost důstojníka, ale poměry v carské armádě ho přinutily už za rok armádu opustit. To znamená, že po sedmi letech studií se může plně věnovat svému psaní a literatuře.
První díla byly překlady z francouzštiny do ruštiny - jako Evženie Grandetová od Balzaca. Jeho literární počátky byly silně ovlivněny Bělinským, z počátku převážně rozvíjí demokratické a humanitní tradice. V této době píše sociální povídku Chudí lidé. V novelách Dvojník, Bílé noci a Nětočka Nězvanová se už objevují náznaky motivu příštího Dostojevského díla - tj. psychické rozdvojení člověka, ke kterému se ovšem dostane až za dlouhých 10 let.
V roce 1846 se připojuje k revolucionáři Petraševskému a celé ruské inteligenci, která se sdružovala kolem něj. Tahle volba se mu málem stala osudnou, protože všichni - jakožto přívrženci utopického socialismu - byli o 3 roky později zatčeni. Dostojevskij byl dále vězněn a odsouzen k smrti zastřelením. Teprve na popravišti se dozvěděl, že byl omilostněn a odsouzen na 4 roky káznice v omském vězení a ke službě prostého vojína na Sibiři. Jeho důstojnická hodnost mu byla vrácena až o několik let později. O životě v zajetí podává svědectví ve svých Zápiscích z mrtvého domu.
Na svobodu se vrátil jako spisovatel s náboženským posláním. Přesto i poté mu byly jeho časopisy konfiskovány a zastavovány. V šedesátých letech mu umírá jeho žena, se kterou měl nepříliš šťastné manželství, a taktéž jeho bratr. Ke všemu se začíná topit ve velkých dluzích a podléhá hráčské vášni. Toto období života podlamuje jeho duševní rovnováhu. Až v posledních 10 - ti letech se mu dostává patřičného uznání a je zbaven ustavičných existenčních obtíží. Byl spoluvydavatelem listů Epocha a Vremja . Ve svých esejích podporuje směřování Ruska na Západ a jeho modernizaci. Poukazoval na krizové příznaky v psychologii společnosti, zachytil soudobé hnutí anarchistických teroristů i morální a existenční problematiku.
Svou literární činnost obnovuje románem Uražení a ponížení , k jeho nejslavnějším dílům patří filozofický román Zločin a trest , psychologicky zaměřený román vycházející z životní zkušenosti o proticarství Běsi neboli Běsové, dále pak Výrostek, nebo velmi proslulý román Idiot. Dílo Dostojevského bylo vykládáno nejrůznějším způsobem. Jeho psychologicky hlubokým románovým postavám byly připisovány četné významy a mnohé lidské typy. Hodnoty a situace se často zvrhávají v úplný protiklad a sami hrdinové románů mnohdy nechápou svá jednání. Svým protestem vůči sociální nespravedlnosti a ponižování lidské důstojnosti se nakonec ocitá ve slepé uličce pokory a kultu utrpení.
Celý svůj život byl epileptikem a v důsledku této dlouhé a svízelné choroby v Petrohradě umírá. Dostojevskij ovlivnil výrazně i literaturu 20. století, byl nejvýznamnějším tvůrcem psychologického románu a mistrem v popisu těch nejniternějších stavů člověka."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508a5eba85a4d.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Fjodor_Michajlovic_Dostojevskij.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse