Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Fráňa ŠrámekKategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Fráňa Šrámek

Životopisy spisovatele: Fráňa Šrámek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek spisovatele Fráni Šrámka.

Obsah

1.
Fráňa Šrámek

Úryvek

"Šrámek Fráňa (1877 – 1952)

Fráňa Šrámek, český básník, prozaik, dramatik a publicista, byl významným představitelem generace anarchistických buřičů. Narodil se v Sobotce jako syn úředníka. Po maturitě studoval práva, ale studia nedokončil. Sblížil se s družinou okolo S.K. Neumanna, byl politicky činný, za své anarchistické postoje byl vězněn. Jako voják bojoval v první světové válce. Po jejím skončení žil již mimo politický život v Praze.
Fráňa Šrámek se ve své tvorbě věnoval všem literárním druhům.
Poezie
Anarchistický odpor k měšťácké společnosti a rakouskému militarismu vyjádřil v básnické sbírce Života bído, přec tě mám rád. Vnitřní rozpolcenost nejen sbírky, ale i jejího autora, je ukázán již v titulu - negovaný život - „Života bído“, který přesto přijímáme a kterému přitakáváme - „přec tě mám rád“. Mohlo by se to stát heslem celé generace - vedle revolty a hněvu je v něm obsaženo i potěšení ze života, s jeho vitální silou.
Sbírka Modrý a rudý je Šrámkovým skutečným vítězstvím nad militarismem. Knížka byla konfiskována, avšak po interpelaci z 1. 5. 1906 vyšla - a brzy zlidověla. Ujímá se člověka, jeho práva na život a svobodu. „Pro dobrou věc bojoval jsem“, říká v jednom z veršů básník. Jsou to písně politické, výsměšné, útočné, výhružné. A přece jsou plny lidskosti a lásky k člověku. Jsou buřičské, ale ve jménu kladných hodnot života.
Vitalistické opojení smyslově čistý m vztahem k přírodě prozařuje nevýslovnost touhy i melancholii v básnické sbírce Splav. Poezie Splavu je poezií těch nejobyčejnějších, nejpřirozenějších projevů života. Vyslovuje nikoliv zvláštní a výjimečné situace a prožitky, ale takové, jaké prožívá snad každý člověk, i když si je ve stejné intenzitě neuvědomuje nebo neumí vyslovit. Šrámek zde s neobyčejnou senzitivitou prožívá a s velkou lyrickou emocionalitou vyslovuje.
Próza
Stříbrný vítr je Šrámkův nejslavnější román, ukazuje citové zmatky dospívání a oslavuje krásu mládí
Román Tělo kritika částečně odsoudila a označila ho za příliš tělesný
Žasnoucí voják – sbírka krátkých próz
Drama
Léto – impresionisticky laděná hra
Měsíc nad řekou – poválečná melancholická hra, ukazující revoltu mládí
Hagenbek – pokus o politickou dramatickou satiru"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5220feb91079f.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
F_Sramek.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse