Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Fráňa Šrámek: Splav

Fráňa Šrámek: Splav


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Fráňa Šrámek

Životopisy spisovatele: Fráňa Šrámek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně nastiňuje motivy i formu básní zahrnutých do sbírky Splav Fráni Šrámka

Obsah

1.
Motivy a forma básní

Úryvek

"Fráňa Šrámek: Splav
Splav je sbírka básní složená ze dvou částí. První obsahuje básně, ve kterých autor vyjad- řuje pocit lásky, utrpení, radost ze života a popisuje chvíle, které člověk v životě prožívá. Druhá část se soustřeďuje na určitá místa. Popis míst, které Šrámek poznal se prolíná s popisem charakterů lidí, kteří v těchto místech žijí. Střídají se zde různé druhy veršu, jak obkročný, střídavý, přerývaný, sdružený, tak se tu vyskytují i básně, které se nerýmují. Sbírka obsahuje básně "Splav", "Dívka", "Hloupý Honza", "Černé dny" ..."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49ae4f3316326.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Frana_Sramek___Splav.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse