Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Francis Scott Fitzgerald - Velký Gatsby

Francis Scott Fitzgerald - Velký Gatsby


Kategorie: Americká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Francis Scott Fitzgerald

Životopisy spisovatele: Francis Scott Fitzgerald

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Velký Gatsby od Fitzgeralda. Popisuje hlavní myšlenku, děj díla, postavy. Obsahuje i názor na knihu a zajímavosti. Navíc se zaměřuje i na život autora.

Obsah

1.
Výběr z biografie autora
2.
Kniha
3.
Hlavní myšlenka
4.
Děj
5.Postavy a jejich charakteristika
6.
Kompozice
7.
Jazyk a jeho specifika
8.
Názor na knihu
9.
Zajímavosti
10.
Zdroje

Úryvek

"Výběr z biografie autora

➢ 1896 - 1940

➢ Představitel tzv. ztracené generace (američtí spisovatelé, kteří zažili 1. sv. v. a tuto skutečnost zobrazovali i ve svých dílech)

➢ Dobrovolník za 1. sv. v.

➢ Člen newyorské smetánky.

➢ Přijal práci hollywoodského scénáristy, jelikož byl velice zadlužen (jeho žena Zelda trpěla schizofrenií).

➢ Jeho povídky a romány mají společné téma – osudovou lásku a střet hrdiny s „americkým snem“.

➢ V literatuře patří do kapitoly předválečné, válečné a meziválečné.

➢ Nejvýznamnější díla: Na prahu ráje, Krásní a prokletí, Něžná je noc, Podivuhodný případ Benjamina Buttona, Poslední magnát

Kniha

➢ Literární druh – epika (próza)

➢ Literární žánr – román

➢ Umělecký směr – realismus

➢ Forma – ich

Dílo vzniklo v poválečném období, poprvé publikováno v roce 1925. Dílo zachycuje období tzv. „jazzového věku“ (20. léta, 20. století). Děj se odehrává v americkém městě New York.

Hlavní myšlenka knihy

Kniha nám odhaluje snobství a povrchnost vyšších kruhů společnosti. Rozdíly mezi sociálními vrstvami a procitnutí z „amerického snu“.

Děj knihy

O zhrouceném snu mladíka, který se z lásky k bohaté dívce prodere do jejího světa a poznává jeho nemilosrdnost a krutost. Gatsby se snaží získat lásku ženy, která však není schopna hlubokého citu a miluje spíš věci, symboly vysokého společenského postavení, na sebe bere její vinu na automobilovém neštěstí. Gatsbyho zastřelí manžel ženy, která byla obětí této nehody.

Postavy a jejich charakteristika

Gatsby – Vytrvalý a ctižádostivý muž, dlouhá léta věrný dívce, do které se zamiloval (Daisy). Jeho minulost je veřejnosti zahalena tajemstvím.

Nick – Vypravěč knihy. Jediný pravý přítel Jaye Gatsbyho. Avšak postoj Nicka ke Gatsbymu se zdá být rozporuplný, občas tíhne k nesouhlasu s Gatsbyho porušením morálky a mravů, zároveň však Gatsbyho idealizuje a vykresluje ho v nostalgickém tónu. Je to muž toužící rychle zbohatnout obchodováním s cennými papíry. Tato postava slouží spíše k popisu událostí."

Poznámka

Práce obsahuje podobiznu autora.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x547701d88e0be.zip (86 kB)
Nezabalený formát:
Francis_Scott_Fitzgerald.doc (111 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse