Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > František Halas: Smrt - rozbory básní 5/21

František Halas: Smrt - rozbory básní 5/21


Kategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: František Halas

Životopisy spisovatele: František Halas

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sestává z pokročilého rozboru jazykových prostředků, obsahu, motivů a verše básně Smrt ze sbírky Kohout plaší smrt Františka Halase. Uvedeno je rovněž znění analyzované básně. Předchozí část série naleznete zde František Ladislav Čelakovský: Smrt Alexandrova - rozbory básní 4/21 a následující zde Karel Hlaváček: Pršelo v noci - rozbory básní 6/21.

Obsah

1.
Báseň
2.
Rozbor

Úryvek

"Báseň
Vysmát se stínu když za zády se krčí strachy bez sebe
smrt rychle zhasí tvář
a novou hvězdu rozžehne
-------------------------------------------------------
Naslouchejte něžnému praskotu jejích čistých kroků
ten praskot slýchávali jsme při česání dlouhých vlasů žen
za umírání lásek
-------------------------------------------------------
V kamení hlíně zasuto je žití naše
pro ztrátu hadí koruny své hlavy neplačte
ta země nás už necítí
-------------------------------------------------------
Tisíckrát polykajíce štěstí polkly jsme jen smrt
nápadníci hrpbů hlas volá
přes bdělost kohoutů za kuropění
-------------------------------------------------------
V dutině noci nepovšimnut leží roh hojnosti
smrt jej vysypává a umrlec v ústech hvězdu
milosti spánku se dovolává
-------------------------------------------------------
Hřbitov je nasát jedy nebesa nikdy je nepřijmou
Kristus rozežraný měděnkou dotrpěl
přízraky shrbených stínů znovu prodávají jej
-------------------------------------------------------
(Kohout plaší smrt)

Rozbor
• obraz stínu, který se krčí za zády strachy bez sebe - při určitém úhlu dopadu světla se stín zkracuje a jeví se jakoby přikrčený (metafora - podobnost tvaru stínu s určitou polohou člověka); přikrčenost bývá průvodním znakem strachu (metonymie); obraz se tedy zakládá na principu metaforicko-metonymickém
• smrti se netřeba obávat - působí rychle; život nejen bere, ale též (obratem) dává, je tedy zdrojem kontinuity lidského rodu (její funkce není jen destruktivní, ničicí, ale též konstruktivní, tvůrčí)
• obraz smrti, která rozžehává novou hvězdu - typicky halasovská monumentalizace (působení smrti vyobrazeno jako cosi velkolepého)
• Naslouchejte něžnému praskotu jejích čistých kroků - smrt nemá nevábnou, poněkud groteskní podobu kostlivce; neobjevuje se vlastně v žádné podobě, lze ji vytušit jen z praskotu jejích kroků - působí něžně, čistě (vznešeně, mocně, důstojně)
• onen praskot asociuje "česání dlouhých vlasů žen / za umírání lásek" - smrt se tak těsně připíná k lásce; vznik a zánik, láska a smrt vytvářejí nerozlučitelnou jednotu
• v kamení hlíně zasuto je žití naše - pro Halase je typické určité "uzemnění" - nevzhlíží k nebesům, jeho pohled se častěji obrací směrem dolů; člověk ze země povstal a do země se nevyhnutelně vrátí"

Poznámka

Znění básně a úryvky z ní jsou značeny kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f6ef848dd2bf.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
F_Halas_Smrt_rozbor_5.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse