Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > František Halas: Torzo naděje

František Halas: Torzo nadějeKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: František Halas

Životopisy spisovatele: František Halas

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Torzo Naděje, jehož autorem je František Halas.

Obsah

1.
František Halas: Torzo naděje

Úryvek

"Torzo naděje
Halas František
Básnické dílo Františka Halase tvoří jeden z vrcholů české poezie třicátých a čtyřicátých let. Patří k dílům nejsložitějším; zrcadlí se v něm jak chaotičnost světa po první světové válce, tak básníkovy rozpory nejosobnější a konečně i tragika národní. Sbírka Torzo naděje (1938) je z větší částí reakcí na nelehkou soudobou národní situaci, ve které Halas vidí skutečnou tragédii českého národa.
Sbírka v řadě věcí navazuje na předchozí Halasovu tvorbu. Objevuje se zde opět básnická monumentalizace skutečnosti, nejednou vyjádřená formou litanií. Jedním z hlavních motivů navíc zůstává smrt. Objevujeme ji v Panychidě za F. X. Šaldu, v podobě marných obětí v básni Dušičky 1938 a v Mrtvém od Zborova. Jedním z hlavních Halasových básnických prostředků je hyperbola: Zavalen jsi věnci a zasypán kvítím / slyším tvůj nářek pod tou nádherou / Ztichni Zborov jiný duní čepobitím / tam chudí vlast pro sebe zaberou. Hyperbola pomáhá básníkovi dosáhnout osobité patetičnosti. Stupňuje totiž tragičnost situace, množí hrůzy až do přeludných vidin a především se stává prostředkem monumetalizace národní tragédie, která se vine celou sbírkou:
Pole naše křičí Zrada
Lesy naše hučí Hanba
Řeky naše šumí Zrada
Hory naše bouří Hanba
V Torzu naděje Halas vědomě využívá zvukové stránky jazyka pro zvýraznění tragiky celé situace. Existuje zde napětí mezi monumentalizující velebnou monotónií: Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon / Čí ruce ho rozhoupaly / Francie sladká hrdý Albion / a my jsme je milovali / a nelibozvučným zdrsněním verše: Za vraty našich řek / zní tvrdá kopyta / za vraty našich řek / kopyty rozryta / je zem. Všechny složky Halasovy poezie spočívají v jeho tragickém vidění, z něhož se pak jako z uzlu rozbíhají dále. A stává-li se přese vše v Torzu naděje z "básníka smrti" básník naděje a volí-li dokonce k těmto nadějným zpěvům obrazy vyrůstající z tradic českého lidu (Svatováclavský chorál, úryvky z Nerudových Zpěvů pátečních), není to proto, že by se odtrhl od dosavadních zdrojů své tvorby (smrt, nicota…), ale naopak z toho důvodu, že díky nim objevil základní a prosté životní síly, s jejichž pomocí je schopen čelit tragičnu v sobě samém i tragédii národní:
Nic není ženě po nicotě
nic není ženě do zmaru
přejede dlaní po životě
Zas bude všecko po staru
V táboře utečenců
narodil se synek
v táboře utečenců
vlaje prapor z plínek
zástava věčná trpícího lidu
ať vlaje dál a přes tu bídu
Halas se touto sbírkou stává opravdu národním básníkem. Burcující verše Torza naděje svou hloubkou a plností prožitku národního osudu ukazují, že tento osud není básníkovi jen pouhou epizodou, ale situací, jež má tíživé následky pro život celého národa."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a1cd0ea3ffb.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
F_Halas_Torzo_nadeje.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse