Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Životopisy spisovatelů > František Xaver Šalda

František Xaver ŠaldaKategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: František Xaver Šalda

Životopisy spisovatele: František Xaver Šalda

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek spisovatele Františka Xavera Šaldy.

Obsah

1.
František Xaver Šalda

Úryvek

"Šalda František Xaver (1867 – 1937)

Český literární kritik, publicista, prozaik, básník, dramatik, esejista. Narodil se v Liberci v rodině poštovního úředníka. Po nedokončených studiích práv nastoupil dráhu spisovatele z povolání, teprve později se věnoval kritice. Působil jako profesor na Univerzitě Karlově v Praze. Byl vedoucí osobností literární generace 90. let a spoluautorem Manifestu České moderny. Otázkám výtvarného umění, literatury, kultury i politiky se věnoval v časopisech Volné směry, Novina, Česká kultura. Od roku 1925 vydával časopis pro kritiku a umění Tvorba a v letech 1928 –1937 Šaldův zápisník (vlastní umělecké kritiky a eseje). Literárněkritickou činností (vytvořil český esej o uměleckých otázkách a z české literární kritiky samostatný útvar národní literatury) ovlivňoval vývoj českého písemnictví a kulturního života od 90. let 19. stol. do 30. let 20. století. Dokázal předvídat vývoj uměleckých směrů, který ztotožnil s předjímáním budoucnosti a duchovního pokroku společnosti. V letech 1894 – 1908 psal pro redakci Ottova Slovníku naučného hesla z české, německé, francouzské a anglické literatury a ze světového malířství.
Duše a dílo – představuje významné osobnosti českého i světového romantismu a to pomocí podobizen a medailonků
Boje o zítřek – Autor zde vyjadřuje svůj názor na umění, vkládá úvahy o smyslu umění v životě.
Antonín Sova, Mácha snivec a buřič – přednášky esejistického charakteru
O nejmladší poezii české – statě věnované vývoji moderní české poezie
Strom bolesti, Loutky i dělníci boží, Zástupové, Dítě – Šaldova tvorba z oblasti poezie, prózy a dramatu."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5220da73630a6.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
F_X_Salda.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse